Kokoukset

Terveisiä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toisesta valtuuston kokouksesta. Kokous alkoi klo 18:00. Taas pääsin mukaan ryhmän 2. varajäsenenä.

Ja saman tien pahoittelut kirjoitusvirheistä, kun tämä on nyt kirjoitettu yhdellä kädellä. Tästä toivottavasti välittyy lukijalle kivasti mitä alueen asukkaat 16.000 euron kokouksella saavat.

Kokouksen alussa oli 16:30-17:30 valtuustoinfo, jossa esiteltiin pelastuslaitoksen yhteistoiminta sopimus ja HUS yhtymän sopimus. Tästä toki maksetaan erillinen korvaus. Pelastuslaitos asiassa mietin, miten pelastuslaitos pitää yhteyttä kuntiin, eikä vain hyvinvointialueelle. Tätä ei valmistelussa mitenkään mainittu. Mielestäni on tärkeää, että pelastuslaitosten ja kuntien yhteistyö säilyy hyvänä vaikka maksajana on hyvinvointialue.

HUS asia on nähtävästi 1.4 julkinen mutta nyt jo ilmaisen huoleni miten HUS yhtymässä säilyy riittävä hallinnon valvonta, jos luottamushenkilöorganisaatio jää kovin kevyeksi. HUS yhtymässä tulee olla riittävät tarkastus ja seurantatoiminnot, jotta yhtymä toimii tehokkaasti ja laillisesti. Mieleen tulee mm. HUS:in hankintaepäselvyydet yms, joita ei saisi tapahtua.

Esityslista löytyy: https://keuh.cloudnc.fi/…/Toim…/Aluevaltuusto/Kokous_3132022

§ 16 Järvenpään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 17 Hyvinkään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 18 Nurmijärven kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 19 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 20 Tuusulan kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 21 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 22 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 23 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 24 Vantaan kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 25 Eteva kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Hyväksyttiin ilman keskustelua

§ 26 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatiorakenne

o Ylätason organisaatio pitää saada päätettyä, jotta mm. taloushallinto pystyy rakentamaan tilikartat ja budjetoinnin.

o Organisaatiossa on kolme palvelualuetta

§ Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue

§ Aikuisten, mielenterveys--, päihde- ja sosiaalipalveluiden sekä lasten, nuorte ja perheiden pa.

§ Terveyspalveluiden ja sairaanhoidon pa

§ Edellisestä eriytetty erikoissairaanhoito

§ Lisäksi strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, yms hallinnolliset palvelualueet

 • Tämä kirvoittikin keskustelua. Yksi muutos esitys ja 3 palautus esitystä tuli heti keskustelun alkaessa.

o PS ryhmäpuheenvuorossa Mari Valve toivoi laajempaa materiaalia ennen päätöksentekoa. Asialla ei heidän mielestään ole kiire. Tarvittaisiin selvitys nykyisen keusoten organisaatiosta. Ehdottivat asian palautusta.

o Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa Markku Jahnukainen kiitteli valmisteluun osallistuneita. Org. Rakennetta pitäisi kehittää: virkahenkilöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä pitää kehittää. Miten lautakunnat istuvat tähän kuvaan. Lisäksi lapsi- ja perheasiainneuvostoa peräänkuulutettiin.

Pirjo Komulainen Järvenpää, sdp puuttui organisaation esitystapaan. Lisäksi Pirjo esitti että, liitettä muutetaan niin että Aikuisten mielenterveyspalvelut jne. laatikoon lisätään asumispalvelut.

o Jorma Piisinen PS: päätöksen teon tueksi pitäisi saada selvitys miten suorittavan tason yläpuolella olevat johtajat tekevät työpäivänsä aikana. Nykyisen Keusoten budjettia on ylitetty viimevuosina ja tämä tulee jatkumaan? Voiko pelkällä nimen vaihdolla tuottaa palveluita tehokkaammin. Jorma kannatti Mari Valveen esitystä.

o Maiju Tapiolinna PS organisaatiota on tarkasteltava kriittisesti ja ylemmät paikat pitää laittaa avoimeen hakuun ja valittava parhaat. On tarkasteltava johtajien lukumäärää. Organisaatiota on kavennettava. Johtajien tilipussien kasvattamisen sijaan on kiinnitettävä henkilöstön hyvinvointiin. Maiju kannatti Mari Valveen esitystä.

o Arto Järvinen kannatti PS palautusesitystä. Tämä esitys nyt on vain ”sujuva siirtymä”

o Satu Lampi PS, miten saadaan miekat rahat riittämään, viitaten Petteri Orpon (KOK) viestiin. Nyt luottamushenkilömaksut on noussut. Lisäksi henkilökuntaa pitäisi kuulla. Satu kannatti PS esitystä palautuksesta.

o Sirkka Rousu SDP organisaatioesitystä ei voi palauttaa. Nyt tarvitaan organisaatio, jotta päästään eteenpäin hyvinvointialueen valmistelussa. Hallintosäännössä on määrätty Hyvinvointialueen johtajalle päätösvaltaa, pitäisi nämä päätökset tehdä hallituksessa. Meidän hallinnon osuus on hyvin pieni verrattuna vastaaviin organisaatioihin.

o Hanna Catani vas. Kannatti esitystä asumispalveluiden lisäämisestä. Lisäksi kannatti että organisaatio päätetään tässä kokouksessa.

Äänin Jaa 51 - Ei 18 päätettiin jatkaa asian käsittelyä

o Valtuutettu Pirja Vitikka-Koponen kannatti esitystä asumispalveluiden lisäämisestä

o Tiia Lintula pyysi selvitystä mikä tämä asumispalvelukysymys on. Puheenjohtaja kertoi, että vastaus löytyy neuvottelumuistiosta.

Yksimielisesti päätettiin lisätä aikuisten mielenterveys kuntoutujien asumispalvelut näkyviin organisaatioon

 • PS käytti 6 puheenvuoroa 21min27 sek. Muut 6 eri ryhmien puheenvuoroa kesti noin 10 minuuttia yhteensä

 • ”Perussuomalaisten valtuustoryhmä jättää eriävän mielipiteen. Organisaatiorakennetta pitää tarkastella huolellisesti, eikä päätöstä voi tehdä hätiköiden.”

§ 27 Muut asiat
Muissa asioissa todettiin, että seuraavan valtuuston kokous ajankohtaa ei muuteta. Lisäksi todettiin, että valtuustoaloitteita ei voi allekirjoittaa sähköisessä järjestelmässä.

Valtuustoaloitteet:

Markkanen: Esitettiin SDP:n aloitteena, että Keski-Uudenmaan talouksiin jaetaan painettu esite, jossa kaikki yhteystiedot. (Eikö tämä ole Keusoten asia mietin itse/LU)

Nuutinen: Lapsivaikutusten arviointi.

Osa valtuutetuista oli hämmästänyt, että muissa asioissa ei saa puhua niitä näitä.

---------------------------------------------------

Tämä kirjoitus on kirjoitettu täysin Lauri Untamon näkökulmasta ja Laurin kuulemana ja näkemänä, eikä edusta mitään virallista kantaa. Kokouksen virallinen pöytäkirja löytyy aikanaan verkosta.

Terveisiä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston kokouksesta.

Pääsin mukaan tähän historialliseen kokoukseen kokoomusryhmän 2. varavaltuutettuna.

Väliaikaisen toimielimen vetäjän Pirjo -Laitinen-Parkkonen toivotti uudet aluevaltuutetut tervetulleeksi. Kokouksen avasi vanhin valtuutetuista.

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/hyvinvointialueen-paatoksenteko/aluevaltuusto/

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Arvatenkin kokous oli laillinen ja päätösvaltainen – historiallinen kokous voi alkaa! 69 paikalla.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajat Marja-Liisa Laine ja Jaakko Rainio.

§ 3 Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

pj Eemeli Peltonen, Järvenpää
1 vpj Arto Järvinen, Hyvinkää
2 vpj Kalle Ikkelä, Tuusula
3 vpj Tuija Reinikainen, Tuusula

Vasta valittu puheenjohtaja painotti valtuuston yhteistyötä työskentelyssä.
Onnea valituille !

§ 4 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen
https://www.keusote.fi/wp-content/uploads/2022/02/Kokouskutsu-aluevaltuusto-3.3.2022-klo-18-1.pdf

Hallintosäännöissä luottamushenkilöitä eniten keskustelutti palkkio. Omasta mielestäni palkkiot ovat varsin korkeat verrattuna kunnissa totuttuihin palkkiohin. Toki hyvinvointialueella on vastuullaan 200.000 ihmisen SOTE palvelut. Eniten hämmästytti erilaiset vuosipalkkiot puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Taso saatiin onneksi alemmaksi kuin esim Vantaan palkkiot.

Muutokset hallintosääntöön oli jo neuvoteltu ja hyväksytty ryhmienvälisissä nauvotteluissa, mutta kokoukseen demarit veti puskista tähän vielä muutosesityksen.

Perussuomalaiset halusivat puolittaa kokouspalkkioiden määrät.

Tästä sitten aukesikin valtava keskustelu, jokainen vuorollaan oli laskemassa kokouspalkkioita tai tekemässä muutoksia palkkioihin.

Äänestyksiä sitten riittikin, kannattaa katsoa pöytäkirjaa, jos tästä ei aukea

Vihreän ryhmän ehdotus, jonka Peltola on tehnyt § 8 ja 18 läsnäolo-oikeudet äänin 36/35 pohjaesitys

Jokis ehdotus §:n 35 lisätään aluevaltuuston toimivaltaan osakeyhtiön ja muun yhteisön perustaminen 30/39 muutos hyväksyttiin

Äänestys 3 JAA = Pertun muutosehdotus, valt ryhmien neuvottelukuntaan kutsuttavat, läsnäolo-oikeus, vain hallituksen pj EI = Pahlmanin muutosehdotus, muuten sama mutta hallituksen puheenjohtajisto 49/20 Jaa voitti

JAA = päätösehdotus EI = Pertun muutosehdotus, valtuustoryhmien neuvottelukunta, kutsuttavat henkilöt 3/63/2 EI kanta voitti

§ 175 JAA = Pertun ehdotus lisäyksistä kokouspalkkoihin (sote-jaosto, valt. ryhmien neuvoteluk. ym.) EI = Valveen muutosehdotus: kaikki kokouspalkkiot puolitetaan 56/12/1 JAA Voitti
ja edelliseen jatkoa, JAA = pohjaehdotus EI = Pertun muutosehdotus, 1/68

Äänestys vuosipalkkioista: § 179 vuosipalkkiot JAA = Pertun muutosehdotus EI = Valveen muutosehdotus: palkkioiden puolittaminen 55/14 Jaa voitti
ja jatkoa äänestetään valt.ryhmän PJ palkkiosta: JAA = Pertun muutosehdotus EI = Pahlmanin muutosehdotus 36/33 Jaa voitti.
JAA = päätösehdotus EI = Pertun muutosehdotus 2/67 EI voitti.

§180 hallituksen osaaikaisuus / kokopäiväisyys kysymys.
Ja äänin 45/24 meillä on kokopäiväinen hallituksen puheenjohtaja

§189 Palkkioiden maksatusaikataulu yms.

§ 189 JAA = päätösehdotus EI = Pispalan muutosehdotus § 189, lisäys lastenhoitokorvauksen lisäksi korvaus omaishoitajille äänin 68/1 korvausta maksetaan myös omaishoitajalle.

Hallintosääntö näin päätettiin, ja jos jaksoit lukea tänne asti huomasitkin, että lähinnä keskusteltiin palkkioista…
 

§ 5 Aluevaltuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA                       

            OK            OK

    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI

1    KOK    pj Sanna Kervinen    N    KOK    Riina Mattila     N
2    SDP    vpj Lassi Markkanen    M    SDP    Harri Lepolahti    M
3    PS    Henri Perälahti    M    PS    Mari Valve    N
4    KESK    Tapio Havula    M    KESK    Matti Korkiakoski    M
5    VIHR    Sara Peltola    N    VIHR    Annika Lappalainen    N

§ 6 Aluehallituksen ja sen puheenjohtajiston valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

ALUEHALLITUS                       

    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI

1    KOK    pj Helinä Perttu, Järvenpää    N    KOK    Sari Silventoinen, Järvenpää    N
2    KESK    1. vpj Tarja Edry, Järvenpää    N    KESK    Anna-Liisa Lyytinen, Nurmijärvi    N
3    SDP    2. vpj Irma Pahlman, Hyvinkää    N    SDP    Pinja Perholehto    N
4    KOK    Kimmo Behm, Nurmijärvi    M    KOK    Tommi Luhtaniemi, Mäntsälä    M
5    KOK    Jaakko Rainio, Hyvinkää    M    KOK    Juha Hakala, Hyvinkää    M
6    KOK    Virpi Räty, Nurmijärvi    N    KOK    Inka Utriainen, Nurmijärvi    N
7    KOK    Annika Kokko, Hyvinkää    N    KOK    Lilli Salmi, Tuusula    N
8    SDP    Sirkka Rousu,     N    SDP    Aila Koivunen    N
9    SDP    Heta Ravolainen-Rinne    N    SDP    Tuija Linna-Pirinen, Hyvinkää    N
10    SDP    Arto Lindberg, Tuusula    M    SDP    Lassi Markkanen, Järvenpää    M
11    PS    Maiju Tapiolinna    N    PS    Mari Valve, Pornainen    N
12    PS    Jorma Piisinen, Järvenpää    M    PS    Onni Rostila, Hyvinkää    M
13    KESK    Taneli Kalliokoski    M    KESK    Tapio Havula    M
14    VIHR    Tiia Lintula, Järvenpää    N    VIHR    Annika Lappalainen     N
15    VAS    Olli Savela, Hyvinkää    M    VAS    Kalevi Kannisto, Mäntsälä    M
16    SIT    Jussi Salonen, Tuusula    M    LIIKE NYT    Kenneth Morelius    M
17    KD    Reija Taupila    N    KD    Nina Pietilä    N

Onnea Helinälle!

Helinä kiitti puheessaan kaikkien puolesta hallituksen saamasta luottamuksesta.

§ 7 Aluevaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

    ALUEVAALILAUTAKUNTA           

                OK

        PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI

    1    KOK    pj Ensio Ruotsalainen, Hyvinkää    M

    2    SDP    vpj Pirjo Tirronen    N

    3    PS    Matti Putkonen    M

    4    KESK    Kirsti Handolin    N

    5    VIHR    Pasi Solonen    M

Varajäsenet               

    1. vara    VAS    Hannaleena Lehtinen    N

    2. vara    SIT    Anna Yltävä, Tuusula    N

    3. vara    KD    Jorma Harju, Hyvinkää    M

    4. vara    VKK    Teppana Euro, Nurmijärvi    M

    5. vara    LIIKE NYT    Marko Stjernvall, Pornainen    M

§ 8 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

KEHITTÄMIS- JA TULEVAISUUSLAUTAKUNTA                       

            OK           

    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI

1    SDP    pj Harri Virtanen    M    SDP    Kyösti Lehtonen    M
2    KOK    vpj Pirjo Vainio, Mäntsälä    N    KOK    Minna Aittakallio, Nurmijärvi    N
3    KOK    Peter De Jong, Pornainen    M    KOK    Henri Kontkin, Järvenpää    M
4    KOK    Willm van Schevikhoven, Järvenpää    M    KOK    Seán McLoughlin, Järvenpää    M
5    KOK    Jussi Malkamäki, Nurmijärvi    M    KOK    Ari Mäkelä, Hyvinkää    M
6    KOK    Laura Åvall, Tuusula    N    KOK    Riikka Vierimaa, Hyvinkää    N
7    SDP    Pirja Vitikka-Koponen    N    SDP    Tarja Kuikka    N
8    SDP    Ulla Palomäki    N    SDP    Sara Lindberg    N
9    PS    Mika Timonen    M    PS    Kai Uusitalo    M
10    PS    Nea Pajala    N    PS    Riina Kurkinen    N
11    KESK    Johanna Tukiainen    N    KESK    Maria Vartiainen, Hyvinkää    N
12    VAS    Johanna Linna, Hyvinkää    N    VAS    Hanna Catani, Tuusula    N
13    SIT    Kyösti Jauhiainen, Tuusula    M    SIT    Jukka Keränen, Tuusula    M
14    KD    Ina Kuula, Nurmijärvi    N    SIT    Elisa Laitila, Tuusula    N
15    VKK    Seppo Hakulinen, Nurmijärvi    M    VKK    Joni Haimakka, Tuusula    M

§ 9 Palveluiden järjestämisen lautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN LAUTAKUNTA                       

            OK            OK

    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI

1    KOK    Sari Silventoinen, Järvenpää    N    KOK    Pasi Lehtimäki, Hyvinkää    M
2    SDP    vpj Pirjo Komulainen, Järvenpää    N    SDP    Emmi Tuomisto    N
3    KOK    Lauri Untamo, Tuusula    M    KOK    Visa Tarikka, Nurmijärvi    M
4    KOK    Mia Rundgren, Järvenpää    N    KOK    Tarja Hartman, Tuusula    N
5    KOK    Riina Mattila, Nurmijärvi    N    KOK    Jaana Diakite, Nurmijärvi    N
6    SDP    Tuula Latosuo    N    SDP    Kirsti Ruislehto    N
7    SDP    Kim Kiuru    M    SDP    Jarno Hautamäki, Järvenpää    M
8    SDP    Ossi-Pekka Ollikainen    M    SDP    Lauri Kämäri, Hyvinkää    M
9    PS    Satu Lampi    N    PS    Tiina Halla-Aho    N
10    PS    Tom Boman    M    PS    Jani Nursisalo    M
11    KESK    Anna Pulkkinen, Järvenpää    N    KESK    Tea Nieminen    N
12    KESK    Reijo Tilvis, Mäntsälä    M    KESK    Jari Raita    M
13    VIHR    Markku Jahnukainen    M    VIHR    Aki Korpela    M
14    VAS    Lotta Vainiola, Järvenpää    N    VAS    Leena Tuomisto, Nurmijärvi    N
15    SIT    Mira Lehtinen, Tuusula    N    KD    Matleena Eemola, Pornainen    N

Kas siellä onkin tuttu nimi listoilla. Ilolla ja nöyryydellä otan tämän vastuullisen paikan vastaan. Lautakunta tulee käsittelemään kaikki kuntalaisiin vaikuttavat oleelliset SOTE palveluihin liittyvät asiat uudella hyvinvointialueella.

§ 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JAOSTO                                             

    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI

1    PS    pj Henri Perälahti    M    PS    Tom Boman    M
2    SIT    vpj Jenni Marttinen, Järvenpää    N    SIT    Tiina Kujanpää, Tuusula    N
3    KOK    Tommi Luhtaniemi, Mäntsälä    M    KOK    Vesa Müller, Järvenpää    M
4    KOK    Mari Simelius-Hulmi    N    KOK    Ulla Rosenqvist    N
5    SDP    Marika Mäntyniemi    N    SDP    Emmi Sirniö    N
6    SDP    Aarno Järvinen    M    SDP    Markku Valta    M
7    PS    Tiina Karhunen    N    PS    Kirsi Loponen    N
8    KESK    Petri Kolmonen    M    KESK    Antton Hägglund, Tuusula    M
9    KD    Markku Tenhunen, Järvenpää    M    KD    Kosti Kallio, Hyvinkää    M

§ 11 Tarkastuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2022–2025

TARKASTUSLAUTAKUNTA                       

                     

    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI    PUOLUE    NIMI/PAIKKAKUNTA    SUKUPUOLI

1    KESK    pj Matti Korkiakoski    M     KESK    Juha Virkki    M
2    VIHR    vpj Sara Peltola    N    VIHR    Mari Vesa    N
3    KOK    Petri Ovaska, Järvenpää    M     KOK     Anton Hietsilta, Hyvinkää    M
4    KOK    Heli Ronkainen, Hyvinkää    N    KOK     Rita Kostama, Järvenpää    N
5    SDP    Maarit Hemmilä    N    SDP    Anne Uotinen    N
6    SDP    Harri Lepolahti    M     SDP    Paivö Kuusisto    M
7    SDP    Marja-Leena Sandelin    N    SDP    Gazale Giray-Öngörür    N
8    PS    Hannu Lakee    M     PS    Jari Räsänen    M
9    KESK    Marja-Leena Laine; Hyvinkää    N    KESK    Milla Kosonen, Mäntsälä    N
10    VIHR    Laura Alkula    N    VIHR    Marjukka Ylitolonen    N
11    LIIKE NYT    Pekka Kuusela, Hyvinkää    M     SIT    Seppo Rantanen, Järvenpää    M

§ 12 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousajat keväällä 2022

 • torstai 3.3.2022 klo 18.00 Hotelli Sveitsi  
 • torstai 31.3.2022 klo 18.00   
 • torstai 28.4.2022 klo 18.00  
 • torstai 19.5.2022 klo 18.00   
 • torstai 16.6.2022 klo 18.00   

Lisäksi aluevaltuuston seminaari pidettäisiin 2.-3.6.2022

§ 13 muissa asioissa todettiin perustetut valtuustoryhmät

SDP:n ryhmä teki aloitteen (teksti ei ollut käytettävissä)

Kuten myös sitoutumattomat:
Sitoutumattomien valtuustoryhmän valtuustoaloite

Lapsi- ja perheasiainneuvosto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin

Ehdotamme, että hallintosäännön jatkovalmistelussa vuoden 2022 aikana valmistellaan aluevaltuuston päätettäväksi Lapsi- ja perheasiainneuvoston (LAPE-neuvosto) lisääminen hallintosääntöön vaikuttamistoimielimiin, Luku 3, vaikuttamistoimielimet: