Terveisiä toukokuisesta valtuuston kokouksesta.

23.5.2022


Terveisiä toukokuisesta valtuuston kokouksesta. Materiaali löytyy: https://tuusula.cloudnc.fi/…/Toimi…/Valtuusto/Kokous_2352022

Kokouksen alussa muistettiin kolmea pyöreitä täyttänyttä valtuutettua: Kim Kiuru, Päivö Kuusisto ja joku kolmas joka ei päässyt paikalle ja jonka nimeä ei mainittu.

Sitten pidettiin 7 minuutin tauko, jotta saadaan taustalla oleva hurina pois. Kai se sitten

§ 54 Neljännesvuosikatsaus 1/2022

Hyväksyttiin ilman keskustelua. Huomioitavaa on, että Wendelin päiväkoti ylitti budjetin 2M€ mutta, ei tämä nyt kenessäkään herättänyt mitään kritiikkiä. Lisää rahaa menee:
- Martta Wendelin päiväkoti,​ lisämääräraha 2 000 000 €
- Veteraanipuisto,​ lisämääräraha 120 000 €
- Lumilinko,​ lisämääräraha 35 000 €
- Kt 45,​ Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantamien,​ lisämääräraha 60 000 €.

§ 55 Henkilöstökertomus 2021

Annika Lappalainen ihmetteli kertomuksen muodon muutosta.

Kertomusta oli tiivistetty kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti.

Jussi Salonen samoin, kuin Annika painotti, että kertomuksessa voisi olla myös työntekijänäkökulma.

Aarno Järvinen ihmetteli että yli 70 vuotiaiden työntekijöiden määrä on kasvanut.

Jari Anttalainen oli pahoillaan, että kuntaliiton ansiomerkkejä ei enää haeta. Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg vastasi, että ne meni pari vuotta sitten jonkun säästölistan mukana. Jussi Salonen muistutti, että monet arvostavat merkkiä palkitsemisen välineenä.

§ 56 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen

Eeva-Liisa Nieminen toivoi, että ruotsinkielinen koulu säilyisi Klementskogissa.

Hanna Catani, ei halunnut tehdä ehdotusta, mutta piti puheenvuoron ruotsinkielisen koulun puolesta.

Matti Alanko muistelee, että hanke ruotsinkielisen koulun lakkauttamiseksi alkoi jo kauan sitten kun laskelmissa osoitettiin, että koulu ei kannata. Matin mielestä viranhaltijoilla on ollut pakkomielle koulun lakkauttamiseksi. Matti ehdotti että Tuusula alkaa neuvottelut mahdollisen säätiön kanssa, joka rahoittaisi ruotsinkielisen eskarin.

Laura Åvall (KOK) kertoi olevansa elävän kaksikielisyyden kannattaja. On hienoa, että Tuusula on ottanut aktiivisen otteen ruotsinkieliseen koulutukseen. Laura näki tämän nimenomaan satsauksena ruotsinkieliseen koulutukseen. Tuusulaan pitää ehdottomasti vielä monipuoliseen kielikoulutukseen. Siirto kirkonkylään on ehdottomasti mahdollisuus.

Anna Yltävä oli Lauran kanssa samaa mieltä.

Katja Elo vastasi, että tavoite ei ollut taloudellinen vaan nimenomaan toiminnallinen.

Päätimme: Valtuusto merkitsee tiedoksi Kirkonkylän koulun rakentamispäätöksen sekä ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen valmistelutoimenpiteet, päättää,​ että ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus järjestetään siten,​ että molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen. Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2024 ja toteaa,​ että Klementskogin koulun ja Kievarin päiväkodin käyttö ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen päättyy viimeistään,​ kun toiminta on keskitetty valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.

§ 57 Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuosille 2022-2025

Pidin tästä puheenvuoron, joka meni osimoilleen näin:

---------------------------------------

Ymmärrän hyvin, että tällaiset kirjalliset eepokset tehdään organisaatiota varten, jotta sivistystoimen virkamiehet löytävät sisältöä työlleen joka päivä. Mutta päättäjänä näistä on kovin vaikeata hahmottaa mitä hyötyä tämä oikeasti tuottaa. Saati kuntalainen ei tästä juuri kostu mitään. Kuka erityisesti omistaa vastuun ”elämisen taidetta” -toteutumisesta Tuusulassa

Palaute koskeen nyt ensisijaisesti kulttuuria.

Pidin strategian päättämiskokouksessa syksyn valtuustossa puheenvuoron jossa mm. sanoin:

”Meidän pitäisi hehkuttaa miksi Tuusula on erityinen.

- Strategian visio:”Elämisen taidetta”. Otsikkoon on nostettu hieno mutta vaikeasti selitettävä teema. Onko elämä meille ainaista taiteilua vai Ismo Alangon Taiteilijan elämää. Strategian tavoitteet eivät vastaa tuohon vision heittämään tavoitteen suuntaan tai haasteeseen.

Kulttuuri on piilotettu tuonne liikunnan ja vapaa ajan sekaan. Kulttuurin / Taiteen juuri Tuusulassa, pitäisi meidän strategiassa olla nimenomaan käyttövoima, joka läpäisee kaiken meidän toiminnan. Josta voimme ponnistaa tekemisiämme ja ammentaa sisältöä niin kaavoitukseen, varhaiskasvatukseen, hyvän elämisen rakentamiseen Tuusulassa. Kulttuurin tai taiteen pitäisi olla Strateginen keino

Silloin kommenttini sivuutettiin ja sanottiin, että näihin palataan sitten jatko valmistelussa.”

Nyt tästä kehittämissuunnitelmasta löydän mm. seuraavia toimenpiteitä:

”Perustamme lautakunnan alaisen palvelutoiminnan kokemusasiantuntijaraadin.
Kehitämme johtoryhmätyöskentelyä.
Halosenniemi Taiteilijakoti kunnostettu
Laadimme ja otamme käyttöön kulttuurihyvinvointisuunnitelman.
2023: Toimiva yhteistyö Keusoten ja Hyte -lautakunnan kanssa
2024: Suunnitelman työstämistä
2025: Suunnitelman valmistuminen
Kehitämme digitaalista kokoelmahallintoa.
Lisäämme verkkokulttuuripalveluita ja osaamista.
Virtuaali-Tuusula Uudistetun sivuston käyttöönotto
Vahvistamme kuntalaisten digitaalisia kansalaistaitoja ja osallisuutta. ”


Minun mielestäni tässä suunnitelmassa ei edelleenkään mitään yhteyttä kunnan strategiaan elämisen taidetta. Nyt kun luen tätä suunnitelmaa, tulee tunne, että strategia ei ole ollenkaan ollut tämän pohjalla juuri kulttuurin näkökulmasta.

Jotta tämä palaute olisi rakentavaa niin mielestäni tavoitteina ja toimenpiteinä tässä pitäisi olla esim:

- Tehdään kulttuuriympäristöprojekteja. Kuntalaiset osallistuvat oman elinympäristönsä laaduntamiseen ympäristö taide- tai kulttuuriprojektilla. Tehdään asukkaista lähteviä työpajoja, projekteja hankkeita paikallisen ympäristön parantamiseksi.

- Varmistetaan läpi kunnan strategian ”elämisen taidetta” toteutuminen läpi organisaation.

- varmistetaan jokaisen kuntalaisen matalan kynnyksen pääsy kulttuuri/taideharrastamisen piiriin. Tiedottamista, yhteistyötä järjestöjen kanssa, tilojen kehittämistä

- Tuusulassa on mahdollisuus luoda uutta: varmistetaan ammattitaiteilijoiden työskentelyn mahdollisuudet Tuusulassa

- Kulttuuri muovaa Tuusula identiteettiä. Kohdistetaan määräraha Tuusulan identiteettiä tukeville tapahtumille.

- Varmistetaan koulujen kulttuurikasvatus. Koulujen opetuksessa ammennetaan sisältöä Tuusulan historiasta ja nykyisyydestä mm. kuvataiteessa, musiikissa jne. jolla myös kiinnitetään oppilaita kotiseutuun. Perustetaan ja koordinoidaan resurssilistaa paikallista taiteentekijöistä, jotka voivat vierailla kouluissa tehden yhteistyössä koulujen kanssa kulttuuria, taidetta, kertoen omasta työstään jne. Vkl leirit.

- Tavoitteena kulttuuri kuuluu kaikille. Viedään kulttuuria sinne missä ihmiset ovat vanhainkodit, palveluasumisen yksiköt (keusote), päiväkodit koulut

-------------------

Oppimisen osalta tuntuu, kun suunnitelman lukee, että kaikki sujuu hyvin, vaikka samalla on koulujen työntekijöissä paljon uupuneita. Nykylapset ovat kovin uupuneita joka vaatii opettajilta enemmän.

Ilman sen suurempaa keskustelua päätettiin esityksen mukaisesti. Koko dokkari luettavissa:
https://tuusula.cloudnc.fi/…/%7B2a2c57ed-533f-4454…/73166

§ 58 Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli

Kati Lepojärvi piti tätä hyvänä. Kati pyysi tarkennusta miten vertailu kustannuksissa on laskettu.

Pentti Mattila kysyi mikä on Tuusulan keskimääräinen kustannus per lapsi. Vantaalla tämä on 1700 eur/kk. Vastaus: Tuusulassa ollaan valtakunnallisessa keskitasossa.

Matti Alanko kysyi, aikooko Tuusula nostaa kotihoidon lisää samalla kun päiväkoti tuet nousevat: Vastaus: ei ole.

§ 59 Jokelan Puhelinkujan alueen korttelin 60075 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen rakennuskielto

Päätettiin esityksen mukaisesti, ilman keskustelua.

§ 60 Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen

Tunnelma enteili äänestystä, joten otettiin 10 minuutin neuvottelutauko.

Neuvottelun tauon jälkeen keskustelussa Pentti Mattila piti puheenvuoron, että virallisista suojelupäätöksistä pitäisi pidättäytyä. Suojelumerkinnän jälkeen ei alueelle voi tehdä mitään. Pentti kehoitti tutustumaan Siippoon pähkinälehtoon. Pentti oli pohjaesityksen kannalla.

Liisa Palvas: Esitän Savikulman lehtoalueen lisäämistä perustettavaksi luonnonsuojelualueeksi tehdyn, laaja-alaisen asiantuntijaselvityksen ja sen perusteella tehdyn kuntakehityslautakunnan päätöksen mukaisesti. Savikulman alue on maakunnallisesti merkittävä lehtoalue, siellä esiintyy uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä. Alueelle jo valmis hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy suojelualueiden perustamispäätöksen yhteydessä (KKL 27.4.2022 § 34). Rauhoitukselle on mahdollista saada METSO-korvausta omistajalleen eli Tuusulan kunnalle. Alueella ei hoitosuunnitelman mukaan ole odotettavissa laajoja toimenpiteitä. Alue toimii tärkeänä lähivirkistysalueena sekä koulun ja varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen arvokkaana käytännön oppimispaikkana.

Kirsti Ruislehto piti aluetta myös arvokkaana. Tänään kukkivat mm. keltavuokko ja suuri kukkaiset valkovuokot. Kirsti kannatti Liisan tekemään esitystä

Outi Huusko myös kannatti Liisan esitystä. Tämä alue oli kunnanhallituksen esittelyssä, mutta oli käsittelyssä pudonnut KH esityksestä pois. Kuntakehityslautakunnan alkuperäinen esitys oli alueen suojelu.

Eeva-Liisa Nieminen kertoi myös käyneensä alueella, joka oli fantastisen ihana paikka.

Seuraavissa puheenvuoroissa valtuutetut kilvan kisailivat siitä, kuka on paikalla käynnyt…

Jussi Salonen muistutti, että alueelle pitäisi tehdä hoitosuunnitelma.

Ari Nyman sanoi, että kukaan ei kiistä alueen arvoa. Nyt vaan kiistellään kuka alueesta vastaa.

Pasi Huuhtanen muistutti, että kalastaminen loppuu jos tulee suojelualue.

Antti Seppälä mietti, että onko tämä nyt vaan muodikasta saada luonnonsuojelualue. Tilanne on vaarallinen kun annetaan päätösvaltaa pois.

Päivö Kuusisto kertoi että heillä oli kuntakehityslautakunnassa hyvä esittely aiheesta ja on edelleen samoilla linjoilla kuin lautakunnassa, että alue sopii suojeluun.

Matti Alanko sanoi, että jos alue suojellaan tulee siitä samanlainen ryteikkö kuin Tuusulan järven eteläpäädystä.

Sitten äänestettiin

Äänin 24-27päätettiin lisätä tämä alue luonnon suojelunpiiriin. Pasi Huuhtanen jätti eriävän mielipiteen.
Eli nämä EI äänet halusivat luonnonsuojelualueen: (ks kuva)

§ 61 Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutos, kaava nro 3627

Jari Anttalainen: kiva että Fjällbö asia on ratkennut.

Päätettiin esityksen mukaisesti

§ 62 Kivikiila, asemakaavan muutosnro 3458, ehdotuksen hyväksyminen

Päätettiin esityksen mukaisesti, ilman keskustelua.

§ 63 Ketvel Taina, Koponen Ari ja Lehtonen Jukka, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin uudet jäsenet: Kim Kiuru, Mika Timonen ja Mervi Kuutti

§ 64 Väyrynen Martti, Mitronen Maritta, Koponen Ari ja Kiuru Kim, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen ja varajäsenten valinta

Valittiin uudet jäsenet: Timo Huhtaluoma, vara Sanna Takala, Jari Immonen, Kim Kiuru. (putosin kärryiltä mitä tässä tapahtui)

§ 65 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotointi Tuusulan peruskouluissa, aloite

Aloitteentekijä pitäisi vastausta hyvänä.

§ 66 Work in -työllistymistapahtuman/rekrymessujen järjestäminen Tuusulassa, aloite

Pasi Huuhtanen, kertoi että tämä on jatkossa vuosittainen, oli tänä vuonna yleisömenestys.

§ 67 Saavutettavuuden varmistaminen Tuusulan valtuuston kokousten kohdalla, aloite

Kati Lepojärvi, EU saavutettavuusdirektiivin jälkeen ei ole valtuuston kokous tallenteita ollut jälkeenpäin saatavana, koska ei tekstitystä. Tämä päätös on hyvä.

Eli päätös oli: ”Tuusulan kunta on päättänyt solmia palveluntuottajan (Humeko Oy) kanssa määräaikaisen sopimuksen,​ joka kattaa valtuustokokousten striimauksen,​ kokoustallenteiden julkaisemisen verkossa sekä tallenteiden tekstityksen 14 vuorokauden kuluessa ensijulkaisusta. Valtuuston kokousten tekstittämisen jatkoa arvioidaan määräaikaisen sopimuksen aikana.”

Eli käykäähän katsomassa tallenteita, niin saadaan tämä tallenuspalvelu säilymään!
https://julkinen.fi/tuusula

Puheenjohtaja määräsi 10min tauon, kohta nähdään saadaanko kokous venetettyä yli 3h niin tulee +50% palkkioon. Tämä kivasti sitten kilahtaa myös puolueiden vaalikassaan.

Tauon jälkeen yritettiin laskea kuinka moni valtuutettu on vielä paikalla, useampi oli kadonnut.

§ 68 Tuusula-palkinto, aloite

Jussi Salonen(tupu): pyysi neuvottelutaukoa jotta asiassa löydettäisiin tyydyttävä ratkaisu. (ks aiempi kommenttini kokouksen pitkittämisestä)

Tauon jälkeen Jussi esitti: Valtuusto esittää, että Tuusulan kunnanhallitus ryhtyy toimiin nykyisten useiden Tuusulan kunnan myöntämien palkintojen kehittämiseksi esimerkiksi siten, että joku niistä voidaan laajentaa vastaamaan Tuusula-palkinto aloitteessa tarkoitettua laaja-alaista palkitsemista ja että palkinnon myöntää monijäseninen kollegio.

Tällä kollegiolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kunnanhallitusta tai Espoon mallin mukaisesti kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston sekä kunnan ylimmän viranhaltijan muodostamaa ryhmää.

Pasi Huuhtanen esitti, että lisäystä ei tarvita.

Ja taas äänestetään:

Äänin 34-12-1 eli Muut-Tupu, toimenpidealoitetta ei lisätty.

§ 69 Eläinlääkäripalvelujen turvaaminen Tuusulassa, aloite

Pasi Huuhtanen kiitteli viisasta päätöstä

§ 70 Tuomalan-Pihkaniityn metsästä seudullinen ulkoilualue, aloite

Puheenvuoroissa harmiteltiin, että maanomistajiin ei oltu yhteydessä

§ 71 Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen yhteistyössä kuntien kanssa, aloite

Kiiteltiin, että tyohön on tartuttu.

§ 72 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kiekontie-Jussilanpolku/Lahelanniitty, aloite

Aloitteen tekijä kiitti nopeasta vastauksesta.

§ 73 Lasten ja nuorten koulun tukipalvelut, aloite

§ 74 Ilmoitusasiat / muut asiat

Tein valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite

Esitän valtuustoaloitteena, että Tuusulan sivistystoimi käynnistää hankkeen, jossa kerätään lista Tuusulan alueella toimivista ja asuvista ammattitaiteilijoista, jotka voisivat vierailla kouluissa. Ammattitaiteen ja kulttuurin tekijät voisivat kouluissa ja miksei päiväkodeissakin osallistua oman alansa opetukseen musiikissa, kuvaamataidossa, historiassa jne. Lisäksi yhteistyössä voisi tehdä taideprojekteja, leirejä tms. Tavoitteena olisi saada koulujen kulttuurikasvatus eläväksi ja lisää paikallista sisältöä opetukseen. Samalla hanke tukee alueen paikallisia taiteentekijöitä. Toiminnalla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuuri- ja taideosaamista sekä vahvistaa koulun taide- ja kulttuurikasvatusta. Lisäksi tämä voisi lisätä lasten ja nuorten hakeutumista kulttuuri- ja taideharrastusten pariin. Sivistystoimi koordinoi tätä toimintaa sekä vakiinnuttaa tämän osaksi vuosittaista toimintaa.

--------

Aloite, Eeva-Liisa Nieminen: luottamushenkilöt tutustumaan päätöksen alaisiin kohteisiin.

Aloite, Tupu: Kevyen liikenteen väylä Ristikiventielle puuttuvalle n 500 m osuudelle.

********

Lauri Untamo on vuodesta 1996 ollut mukana Tuusulan kuntapolitiikassa Kokoomuksen riveistä. Kirjoitus kuvaa valtuuston kokousta Laurin näkökulmasta, Laurin kuulemana. En pyri tasapuolisuuteen vaan yleiskuvaan mitä valtuustossa tapahtui. Virallinen kokouspöytäkirja löytyy www.tuusula.fi

www.lauriuntamo.fi

********