Huhtikuun kunnanvaltuusto

24.4.2022

Aurinkoisena kevät iltana sulkeuduimme taas varuskunnan ruokalaan valtuuston kokoukseen. Maskien määrästä päätellen on korona ainakin tässä valtuustossa ohitettu. Jos joku tätä sattui livenä katsomaan niin pidin maskia, ettei kukaan vaan tunnistaisi.

 

Kokousmateriaali: https://tuusula.cloudnc.fi/…/Toimi…/Valtuusto/Kokous_1142022

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

§ 37 Jokelan keskustan yleissuunnitelman hyväksyminen

Pohjaesityksenä oli, että tämä hyväksyttäisiin.
https://tuusula.cloudnc.fi/…/Jokelan_keskustan…

Aarno Järvinen SDP käytti ensimmäisen puheenvuoron. Jokelasta on puhuttu puutarhakaupunkina jo parikymmentä vuotta. Jokela on myös rakentunut ruukin ympärille. Aarno perään kuulutti mikä voisi olla nykyajan puutarhakaupunki joka sosiaalisesti ja ekologisesti. Aarno ehdotti poistettavasti sivulta 46 kaksi viimeistä virkettä, jossa vanhan päiväkodin tontti voitaisiin muuttaa asuintaloiksi. Alue tulisi varata julkisen rakentamisen alueeksi.

” MUUTOSESITYS Esitän poistettavaksi suunnitelmasta sivun 46 alimman kappaleen kaksi viimeistä virkettä, joissa sanotaan: ”Keskustan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa keskusta-alueen kortteleita ja tutkia nykyisen julkisen palvelun korttelialueita muutettavaksi asuinkäyttöön. Erityisesti uutta käyttöä odottaa terveyskeskuksen vierellä sijaitseva entinen päiväkodin tontti, jolle on yleissuunnitelmassa esitetty asuintaloja.” Ja esitän poistettavien virkkeiden tilalle seuraavaa: Keskustan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa keskusta-alueen kortteleita ja varata Keskustien, Opintien, paloaseman, koulukeskuksen, Notkopuiston ja monitoimitalon rajaama alue yksinomaan julkisen rakentamisen alueeksi. Erityisesti uutta käyttöä odottaa terveyskeskuksen vierellä sijaitseva entinen päiväkodin tontti, joka voisi tulevaisuudessa olla esimerkiksi sisäliikuntahallin tai koulukeskuksen laajentumistarpeiden sijoituspaikka.”

Kari Friman kiiti Aarno ”joka puhui kauniisti”. Kari kannatti Aarnon esitystä.

Myös Jussi Salonen kannatti Aarnon aloitetta. Jussi toivoi, että puutarhakaupunki kehittyisi teollisen historian kanssa. Lisäksi Jussi toivoi, että josko tämän suunnitelman jälkeen alkaisi Jokelassa myös tapahtumaan.

Pekka Heikkinen (VAS) kannatti muutosehdotusta. ”Nyt on oikea aika lähteä katsomaan Jokelan kehittämistä.” Taajaman asukasmäärää kannattaa alkaa kasvattamaan.

Elisa Laitila myös kannatti ehdotusta ja muistuttu pääradan lisäradetta joka on tulossa. Lisäksi hän nosti, että Jokelan tavoite malli 2050+, lähtisi kehittymään vähän aikaisemmin.

Lilli Salmi (KOK) ”minun Jokela on jo puutarhamainen”. Jokelalla on vahva identiteetti joka tukeutuu teolliseen perinteeseen. Keskustan tiivitysminen tukeutuu rataan. Teboilin lähiympäristöä pitää kehittää. Lilli ei nää estettä, etteikö päiväkodin tilalla voisi olla asumista. Lisäraide tuo varmasti painetta mm. koulukysymyksiin. Yläastetta voisi kehittää esim. yhtenäiskouluksi. En olisi sitomassa kaavoituksen käsiä.

Kari Friman vielä muistutti, että Jokelassa on ollut Tuusulan ensimmäinen ”jäähalli”.

Eeva-Liisa Nieminen (vihr) kiittili hienoja ja inspiroivia puheita.

Muutos esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 38 Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

https://tuusula.cloudnc.fi/…/Tuusulan…

Anna Yltävä (TUPU) Jäi kaipaamaan nuorisotyön osuutta. Koonti oli myös hyvä osuus lasten ja nuorten puolella. Muutama nimi puuttui mm. päihdepuolelta.

Mira Lehtinen kiinnitti huomiota, että tuusulalaiset eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Voimme tähänkin valtuustossa vaikuttaa mm. Kaavoituksen kanssa, millaista ympäristö rakennetaan. Nuorten pahoinvointi on huolestuttavaa. Mira myös piti tärkeänä, että nuorille kohdistuviin palveluihin varmistetaan riittävät resurssit.

Anu Åberg (kesk) Lasten ja nuorten hyvinvointi kertomus s.11-12, on hienoa jos neuropsykologinen kuntoutus on tulossa Tuusulaan rakennettavaan perhekeskukseen.

Risto Rämö (KOK) Hyvinvointisuunnitelma on kuin jatkokertomus: Ikäihmisten asiat näyttää tulevan vasta syksyllä käsittelyyn. Miksi näin? Mitä suunnitelmia on ikäihmisille? Huomattavaa on, että ikäihmisten terveyspalvelut huononee, jos kaikki muuttuu digipalveluiksi. Ihmettelen myös, että kunta tuottaa tällaisia asiakirjoja. Jos tämän näyttisi tavan kuntalaiselle niin miten tämä paperi hänelle avautuu? Tämän paperin suurin puutos on mittarointi ja arviointi.

Asian valmistelija Heidi Hagman vastasi, että hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokaudelle. Tavoitteita tullaa vuositasolla viemään eteenpäin talousarvion yhteydessä. Tämä toimii pohjana valtuuston ensi vuoden tavoitteille. Mittareita seurataan hyvinvointikertomuksessa. Mittarit tulevat THL:n mittaristosta.

Ari Koponen (PS) kouluterveyskyselyn tulokset ovat todella hälyttäviä. Ari kiitti rehellisestä tilannekuvasta. Ilman hyvinvoivia lapsia ei selviä Tuusula eikä Suomi. Ari kysyi onko nämä Tuusulassa esillä olevat ongelma samoja muualla Suomessa.

Katja: lähes kautta linjan.

Aila Toivonen: Paljon hyviä asioita tullut jo esille. Kokonaisuutena on paljon hyviä tavoitteita, jotka kuitenkin jäävät osin ylätasolle, konkretia jää puuttumaan. Järjestösuunnitelmassa on mainittu, että Tuusula olisi Suomen järjestöystävällisin kunta. Miten saataisiin vähäiset resurssit käytettyä oikea aikaisesti.

Tuure Pelkonen, nuorisovaltuutettu. Kyselyssä nähtiin jakolinja ammatillisen koulutuksen välillä. Peruskoulussa syntyneet ongelmat siirtyy helpommin ammattikouluun. Poikien ja tyttöjen väliset erot ovat mielenkiintoisia. Kouluterveydestä huolehtivat ihmiset ovat usein naisia. Nuoria tyttöjä ei saada mukaan vaikuttamiseen nuorisovaltuustosta. Nuorten poikien fyysinen kunto kohosi Koronapandemian aikana, tyttöjen kunta vastaavasti laski. Mikä suomalaisessa yhteiskunnassa ja Korona pandemiassa on saanut nämä erot aikaan poikien ja tyttöjen välillä?

Liisa Palvas. Kiiteli että on saatu kiinni saippuapalasta. Hyvinvoinnin edistäminen on pitkäkestoista työtä. Miten nämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat viedään hyvinvointialueella. Pitkässä puheenvuorossa hän myös toivoi, että suunnitelman tiivistäminen voisi olla paikallaan.

Elisa Laitila: Kouluterveystutkimuksen tuloksia kun käy läpi niin tieto lisää tuskaa, kuinka huonosti lapset ja nuoret voi. Millaiset tulokset on ensi kerralla kun tähän lisätään Ukrainan tilanteen ahdistus.

Jussi Salonen (Tupu) esitti Tupun muutos esityksen: Esitämme seuraavaa lisäystä Tuusulan hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2025, sen kolmannelle sivulle toisen kappaleen loppuun seuraava lause: Samoin kaavoituksesta, maankäytöstä, yhdyskuntatekniikasta, liikenteestä ja viherpalveluista (Kasvun ja ympäristön toimiala) sekä ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta mukaan lukien eläinlääkintähuolto. (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus).

Eeva-Liisa nosti esiin huolen aikuisväestön elintavoista, paino-indeksestä, liikkumattomuudesta, päihteiden käytöstä jne. Päättäjien tulisi vahvistaa omaa luontosuhdettaan.

(joo nyt nää puheenvuorot tai ääneen ajattelut alkavat olemaan niin pitkiä, että jää kovin lyhyeksi nämä puheenvuorojen yhteenvedot.)

Tuija Reinikainen. Mietti hyvinvointisuunnitelmaa Keusoten kautta, millaisia ovat muiden kuntien hyvinvointisuunnitelmat. Näistä suunnitelmista sitten kuitenkin nousee Keusoten palvelut.

Cecilia Veikkolainen: Nuorisotoimi kun jaettiin kolmeen osaan, oliko tällä vaikutusta tuloksiin? Miten ankkurityö näkyy Tuusulassa? Miten tyttöjen päihteiden käyttö näkyy suunnitelmassa?

Tiina: Meillä Tuusulassa on nuorisotyö jalkautuminen hyvin. Yhteistyötä kyllä tehdään.

Aarno Järvistä jäi vaivaamaan koulukyselyn yksityiskohta kysymyspatteristosta, ovatko ne vertailukelpoisia.

Katja vastasi, että ovat vertailu kelpoisia

Eeva-Liisa Niemisen mukaan moneen asiaan olisi vastaus jos kunta pystyisi edistämään liikkumista.(tähän muuten oma huomio, että kun yritin lisätä liikkumista niin kaaduin huonosti hiekotetulla kunnan kävelytiellä on olen nyt sitten liikkumatta 2kk)

Loppuperin päätimme lisäyksen yksimielisesti. Ja asia muutoin hyväksyttiin. Muita muutosesityksiä ei yli tunnin käsittelyn aikana tullut.

Kun 7 minuutin kokous tauosta oli kulunut 15 minuuttia kokous jatkui.

§ 39 Sidonnaisuusilmoitukset

Uteliaat voivat käydä vilkaisemassa sidonnaisuuksia täältä: https://kokous.tiera.fi/…/MeetingDo…/39_090227a68149baf1.pdf

Näitä siis on pyydetty vain tietyissä tehtävissä toimivilta.

Margitta Winqvist kertoi, että ilmoitusten tekemisessä oli haasteita.

Asia muutoin päätettiin.

§ 40 Peltonen Jani, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Jani Peltonen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Valittiin tilalle Päivö Kuusisto (SDP), ja häneltä vapautuvalle varapaikalle Kim Kiuru (SDP)

§ 41 Peltonen Jani, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin tilalle Jukka Lehtonen SDP

§ 42 Selvitetään roskisten tarve kuntalaisilta, aloite

Katsottiin aloite käsitellyksi ilman keskustelua.

§ 43 Ulkotekojääradan rakentaminen Tuusulaan, aloite

Jussi käytti puheenvuoron, että voisi ajatella muunlaisia kuin perinteisiä vaihtoehtoja

Katsottiin aloite käsitellyksi.

§ 44 Ilmoitusasiat / muut asiat

Aloitteet

PS ryhmä: Tuusinfo pysyvästi Jokelan ja Kellokosken kirjastoihin

PS ryhmä: Opetuksen pienryhmien määrää tulisi lisätä

Eeva-Liisa Nieminen (vihr): Ilmasto, energia ja ympäristösuunnitelmat tulee huomioita monipuolisesti kaikessa päätöksen teossa.

Pekka Heikkinen (vas): aloite Hanna Catani ja muut. Rekrymessut maahanmuuttajien työllistämiseksi.

Cecilia Veikkolainen (tupu): Katutoiminnan palauttaminen Tuusulaan ja toinen aloite: Tilat nuorisolle Hyrylään.

Annika Lappalainen (Vihr) : Asunnottomuuden poistaminen Tuusulasta.

Ps. Joku puhujan nimi meni väärin, niin anteeksi. Jos jonkun puhujan puolue meni väärin, niin tule sanomaan päivää niin tutustutaan. Kaikkia valtuutettuja kun en vielä tunne. Puhujat voisivat myös nousta seisomaan niin näkisi kuka puhuu.

********_
Lauri Untamo on vuodesta 1996 ollut mukana Tuusulan kuntapolitiikassa Kokoomuksen riveistä. Kirjoitus kuvaa valtuuston kokousta Laurin näkökulmasta Laurin kuulemana salin takarivistä. Virallinen kokouspöytäkirja löytyy www.tuusula.fi
www.lauriuntamo.fi
********_