Terveisiä valtuuston kokouksesta 7.3.2022.

24.4.2022

Tämän kertaisen jutun alussa paljon asiaa Ukrainan sotaan liittyvistä asioista. Valtuustoasiat tuolla sitten jutun lopussa, jos jaksat lukea sinne asti.

Kokouksen alussa valtuustoon päätettiin ottaa ylimääräisenä asiana kunnan avustus Ukrainalle.

Kokouksen alussa kuulimme esityksen Ukrainaan liittyvistä asioista: varautuminen, maahanmuuton kysymykset.

Yleisesti ottaen kunnat varautuvat tuonnin ja viennin haasteisiin. Tänään esimerkiksi oli yksi rakennuttaja ilmoittanut teräksen saatavuushaasteista. Lisäksi varaudutaan hydridiuhkiin ja energian saantiin. Kuntaliitto on suositellut, että ystävyyskunta ja yhteistyöhankkeet Venäjälle laitetaan jäihin. Useat kunnat ovat rahallisesti auttaneet Ukrainaan.

Tuusulassa varaudutaan maahantuloon. Tilapäisen suojelun direktiivi on valmistelussa, joka mahdollistaisi pakolaisen pääsyn sote/koulu/varhaiskasvatuksenpalveluiden piiriin.

Tuusulassa on perustettu erillinen www sivu: www.tuusula.fi/ukraina -sivusto. Käy lukemassa ! Esim paljon some puhututtaneesiin väestönsuojelukysymyksiin löytyy vastaus sieltä.

Sivistystoimessa on ohjeistettu asian käsittelyyn ja ikäihmisille valmistellaan soittokierrosta. Ystävyyskuntatoiminta Venäjän Vidnojen kanssa on jäädytetty. Kunnan varautumissuunnitelmat tarkistetaan sekä poikkeusolojen johtosääntö tuodaan päätettäväksi.

Kunnan maahanmuuttokoordinaattori esitteli maahanmuuton näkökulmasta asiaa. Tuusulassa on 36 ukrainalaista. Suomessa ukrainalaisia on 7200 henkeä. 6.3 mennessä on turvapaikkaa hakenut 600 henkeä. Ukrainalaiset voivat olla maassa 3kk ilman viisumia, joten hakemuksia tulee varmasti lisää. Tuusulaan on 7.3 mennessä tullut 13 henkeä. Ensisijaisesti Suomeen on tullut pakolaisia joilla on Suomessa joku turvaverkosto. Kotimajoittajat voisi ilmoittautua maahanmuuttokoordinaattorille jotta pystytään seuraamaan tilannetta.

Tilapäisen suojelun direktiivi on Eurooppalainen hanke. Käytännössä tämä on nopeutettu prosessi turvapaikan hakuun. Voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi. Mahdollistaa oikeuden työntekoon, opiskeluun ja terveydenhuoltoon. Henkilöt saavat henkilötunnukset, mutta kuntapaikka rekisteröityy vasta kun oleskelu pitkittyy. Lupa haetaan poliisilta ja rajaviranomaiselta. Yksityismajoituksesta on hyvä sopia vastaanottokeskuksen kanssa. Keski-Uudellamaalla ohjataan henkilöt rekisteröitymään lentoasemalle.

Tilanne elää koko ajan. Vielä ei tiedetä kuinka paljon pakolaisia on tulossa. Lisäohjeistusta odotetaan. Kunta varautuu myös hätämajoitukseen. Kunta ei tällä hetkellä järjestä majoitusta vaan pakolaiset ohjtaan vastaanottojärjestelmään.

Yhteys Kristiina Illikainen 040 314 3382 antaa neuvontaa ja ohjausta. Tilannetta seurataan kokoajan ja toimintaa muokataan tarpeen mukaan.

Kotimajoituksesta voi etsiä lisää tietoa Kotimajoitusverkosto sekä Operaatio Toivo FB: Eva Kotimajoitus. https://www.facebook.com/profile.php?id=100071579497559

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/tuusulalaiset-ukrainan-kriisia-pakenevien-kotimajoittajina.html

https://www.keusote.fi/2022/03/02/kun-maailman-tilanne-ahdistaa-keusote-ja-muut-toimijat-tarjoavat-tukea-ja-apua/

Nyt paras tapa auttaa on avustusjärjestöjen kautta.

Lahjoitusvarasto on täynnä. lisätietoa Jelena Seppänen 040-3143384 eläinlääkäriaseman vieressä.

Kunnan varautuminen

Tuusulan kunnan valmiussuunnitelmat päivitetään. Varautumissuunnitelmaan lisätään laajemmin sodan uhka sekä hydridiuhat. Lisäksi tarkistetaan toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat, joissa riskeihin paneudutaan tarkemmin. Lisäksi konserniyhtiöiden varautumissuunnitelmat käydään läpi. Myöskin erityistilanne suunnitelmat mm. kriisiviestintäsuunnitelma, ICT-valmiussuunnitelma, ruokahuollonvalmiussuunnitelma.

Tuusulassa on nyt siirrytty normaalia tiheämmän tiedottamisen vaiheeseen.

Lisäksi kuulimme esityksen kunta-alan sopimusneuvotteluiden tilanteesta.
KvTES päättyi 28.2.2022, vanhoja sopimuksia noudatetaan kunnes uudet työ- ja virkaehtosopimukset hyväksytään. Kunta alan palkansaajajärjestöt vaativat 12,4 miljardin edestä palkan korotuksia. Eli palkkakulut nousisivat 19.2 %. Jokaista palkansaajaa kohden verot nousisivat lähes 900 euroa.
Kuntatyönantajat ovat varoittaneet työtaistelutoimenpiteitä. Tuusulassa on hyväksytty 21.2 kuntasuunnitelma miten kunnan lakisääteiset tehtävät turvataan myös mahdollisen työtaistelun aikana. Tehy ja Super ovat ilmoittaneet ylityö ja vuoronvaihtokielloista. Tähän liittyi mukaan Jyty, JHL ja JUKO. Viranhaltijat on rajattu ulkopuolelle.

Lakot alkaisivat 23.3 jos neuvottelut eivät etene. Ensin tämä koskisi Jyväskylää ja Rovaniemeä.
Tehy ja Super ilmoittivat 18.3 alkavasta lakosta kuudessa sairaanhoitopiirissa.
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008657120.html

Ihan nyt omana mielipiteenäni sanon kunta-alan palkansaajajärjestöille ja muillekin palkansaaja järjestöille, että voisiko nämä työtaistelut nyt odottaa kunnes maailman tilanne, Ukrainan sota ja Korona tilanne olisi selvitetty. Nyt meidän kaikkien tehtävä on huolehtia, että yhteiskuntarauha säilyy kaikilta osin. Kokouksessa myös Ari Nyman haastoi valtuuston kansanedustajia, että eikö eduskunta voisi puuttua näihin lakkoihin.

Sitten päästiin kokousasioihin.

§ 22 Kuntastrategia 2021–2025, keino-ohjelmien hyväksyminen

Esittely on jo kuultu valtuusto infossa, joten puheenjohtaja avasi saman tien keskustelun.
Koko aineisto löytyy täältä:
https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_732022/Kuntastrategia_20212025_keinoohjelmien_h(40110)

Keskustelussa toivottiin vauhtia ja voimaa kunnan edunvalvontaan. Erityisesti Keusoten palveluita kehitettäessä pitää suunnitella niin, että ne ovat saavutettavissa myös julkisella liikenteellä. Pormestari vastasi, että edunvalvonta on kaikkien työ.

Matti Alanko muistutti liikenneympyröistä ja valokuituliittymistä. Lisäksi Matti muistutti teiden kehnosta kunnosta.

Kirsti Ruislehto muistutti MAL sopimuksen hankkeista Linjatien hankkeesta.

Enemmittä puheitta asia päätettiin esittelyn mukaan.

§ 23 Roivainen Katri, eron myöntäminen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta

Tähän valittiin Sinikka Ekonen.

§ 24 Valtuustoaloitteet, 31.12.2021 kesken olleet

Juhlittiin useammankin valtuustoaloitteen vuosipäivää. Voit tsekata keskeneräiset aloitteet:
https://kokous.tiera.fi/sites/0b0227a6813d2113/Lists/MeetingDocuments/24_090227a68140ac91.pdf
Erityisesti valtuutettujen kannattaa katsoa tämä, ettei kukaan nyt ainakaan tekisi samaa aloitetta uudestaan.

Sanna Kervinen muistutti aloitteesta uimahallin viereen tulevasta maauimalasta. Sanna ihmetteli miksi aloite on ollut kunnanhallituksen pöydällä jo vuoden verran. Käsittelyssä on todettu, että uimahallin kuntoarvio tehdään 2021. Sanna kysyi, että onko meillä kuntoarvio ja miten aloite etenee.
Kansliapäällikkö vastasi, että kunnanhallitukseen tuodaan uusi vastaus aloitteeseen.

Kirsti Ruislehto muistutti, että valtuusto voisi päättää suoraan mitkä aloitteet todetaan käsitellyksi. (ilman että niitä siis on käsitelty) Hän jätti tämän jatkoon toimenpide-ehdotuksena.

Aarno Järvinen kiitti, että listalle ei ole 10 vuotta vanhoja aloitteita kuten joskus aiemmin on ollut.

Eeva-Liisa Nieminen luki kaikki omat keskeneräiset aloitteensa (otsikot, 9kpl) ääneen. Joista viimeinen ”Tuusulasta Hinku -kunta”. Lisäksi hän esitteli aloitteistaan mielestään parhaat.

Jussi Salonen teki toimenpidealoitteen:”Kunnanvaltuusto toivoo kunnanhallituksen ryhtyvän valmistelemaan muutosta Tuusulan kunnan hallintosäännön pykälään 99 Valtuutettujen aloitteet siten, että siinä määritellään aloitteiden käsittely aikamääreineen täsmällisemmin kuin nykyisessä  pykälässä on määritetty esimerkiksi Espoon kaupungin hallintosäännön 7 pykälän mukaisella tavalla, jossa on mm määräys kuuden kuukauden käsittelyajasta.” Tämä aiheutti sen verran hämminkiä, että puheenjohtaja päätti 7 minuutin neuvottelutauosta ryhmien väliseen neuvotteluun.

Hyvin reilun 7 minuutin neuvottelu(kahvi)tauon jälkeen kokous jatkui. Neuvottelussa todettiin, että pormestari ja kansliapäälikkö näyttää kyntensä ja hoitaa aloitteet parempaan kuntoon. Jussi veti esityksen pois.

§ 25 Teiden, katujen tai julkisten rakennusten nimeäminen Tuusulaan haudattujen Mannerheim-risti ritareiden mukaan, aloite

Keskustelussa EL Nieminen maisteli kuinka hieno nimi olisi ritariaukio, mieluummin kuin veteraanipuisto.

Nuorisovaltuuston edustaja kannatti aloitetta ja painotti, että katujen uudelleen nimeäminen olisi historian ylläpitämistä ja profiilin nostoa.

Tuija Reinikainen kehui aloitetta, mutta muistutti, että veteraanipuisto nimi on tullut aiemmin valtuustoaloitteesta. Tämä on huono esimerkki aloitteen valmistelusta, että ei ole tiedetty veteraanihankkeen etenemisestä.

§ 26 Uuden Monion tulevat mahdollisuudet osallistua kansallisille ja kansainvälisille digitalisille kursseille, aloite

Päätettiin esityksen mukaan

§ 27 Kouluteiden turvallisuus ja risteysmuutokset, aloite

Päätetiin esityksen mukaan

§ 28 Ilmoitusasiat / muut asiat

Anu Åberg (kesk) jätti kaksi aloitetta.

  • Otetaan käyttöön lautakunta-aloite. Aloite voitaisiin jättää suoraan lautakuntaan myös lautakunnan jäsenen toimesta.
  • Lumen ajo ja uudet kaavoitetut alueet. Jatkossa pitäisi uusilla kaava-alueilla olisi riittävät alueet lumelle, jotta lumia ei tarvitsisi ajaa alueelta pois.

Eeva-Liisa Nieminen jätti aloitteen

  • Tuusulan kunnan varautuminen pakolaisten tuloon.

Aarno Järvinen jätti myöskin aloitteen lumitöistä

  • Aarno toivoi ’ikäihmisten lumityöavustus’ -aloitteeseen vastausta ennen seuraavia lumia.

Päivö Kuusiston aloite

  • Päivö toi omakotitaloyhdistyksen aloitteen Tuusulan järven puhdistamiseksi syvänteeseen asennettavasta putkesta, josta hapeton vesi purkautuisi Tuusulan jokeen. 10.3 aiheesta on Torpalla keskustelutilaisuus. Vastaava hanke on onnistunut Hämeenkyrössä.

Ylimääräisenä asiana käsiteltiin pykälä §29

Vuoden 2022 talousarvioon lisättiin 40.000 euron määräraha avustukseen Ukrainan tukemiseksi.