Vuoden toinen valtuuston kokous pidettiin helmikuun ensimmäisenä maanantaina 7.2.2022

24.4.2022

Viime kokouksessa meitä keskustelutti paljon pysäköintitalo. Nyt listoilla on Hyrylän keskustankehittäminen ja liike- ja palvelukeskus. Tulee pitkä kokous.

§ 9 Hyrylän Palvelukeskus -hanke, tilannekatsaus

Asiaa esiteltiin valtuutetuille torstain valtuustoinfossa varsin laajasti.
Kurkkaa asiaa linkin takaa: https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_722022/Hyrylan_Palvelukeskus_hanke_tilannekatsa(39543)

Puheenvuoroissa kyseltiin mm. miten vuokra määräytyy tiloissa johon kunta olisi muuttamassa. Lisäksi liikenneasiat herätti kysymyksiä. Valtuutettu Stenvall myös kyseli mihin tätä kaikkea konttoritilaa tarvitaan.

Vasemmiston valtuutettu tiedusteli, että mihin kunnalliset eläinlääkäripalvelut sijoittuisivat, pitäisikö tästä tehdä toimenpide aloite vai mikä? Valtuuston puheenjohtaja kehotti tekemään aloitteen.

Kati olisi halunnut kannattaa Hannan toimenpidealoitetta. Kati Lepojärvi teki muutosesityksen: Palvelukeskussuunnitelmiin tehtyihin lausuntoihin annetuissa kunnan vastineissa todetaan, että linja- autoasemalle paras sijainti olisi sen nykysijainti palvelukeskuksen vieressä. Koska perustelujen mukaan mm. palvelukeskuksen sopimuksen toteuttamisen vuoksi linja-autoasemaa ei voida säilyttää nykysijainnillaan, mutta palvelukeskuksen saavutettavuutta myös julkisella liikenteellä tulisi parantaa, esitän, että julkisen liikenteen infran suunnittelussa selvitetään, miten palvelukeskuksen läheisyyteen pystytään sijoittamaan Autoasemankadulle/Pysäkkikujalle linja- autoliikenteen pysäkki (esimerkiksi kääntöpysäkki tai saapuvan tai lähtevän liikenteen pysäkki - parhaiden liikenteellisten toteutusmahdollisuuksien mukaan

Esitys sai kannatusta Tupusta ja Keskustalta. Tämä meni läpi yksimielisesti.

Tapio Tammilehdon puheenvuoro sitten pätki ainakin tänne koti Teamsiin – mutta olin kuulevinani huolta vuokrista.

 

§ 10 Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja asemakaavan muutos kaava nro 3618

Ruut ja Ilmari Sjöblom jääväsi itsensä asiassa. Kokoomuksen varavaltuutetut olivat ripeästi paikalla.

Asia päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 11 Rakennuskiellon jatkaminen, korttelit 5509, 33229, 33228, 33044

Raimo Stenvall ei olisi halunnut jatkaa tätä kieltoa.

Anu Åberg teki esityksen, että rakennuskieltoa ei jatketa. Mirka Kovalainen tätä kannatti.

Kati Lepojärvi oli myös huolissaan kiellon vaikutuksesta Tuusulan kehittämiseen. Virkamies tähän vastasi, että suunnitella voi ja poikkeusluvalla pääsee aina rakentamaan vaikka kielto olisi päällä.

Sitten äänestettiin.

Äänin 36-14 1 tyhjä päätettiin jatkaa rakennuskieltoa 2 vuodella. Äänestysluettelo löytynee pöytäkirjasta aikanaan.

§ 12 Kuntastrategia 2021–2025, keino-ohjelmien hyväksyminen

Tästäkin torstain infossa kuultiin esittelyt.

Muutaman digitalisaatioon liittyvän kommentin saattelemana hyväksyttiin tämä.

§ 13 Tuusulan eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt

Tuija Reinikainen toivotti ohjeet ilolla käyttöön. Elisa Laitila ehdotti, että toinen häirintäyhdyshenkilöitä olisi kaksi jotka edustaisivat eri sukupuolia. Kati Lepojärvi oli huolissaan näiden pelisääntöjen toimeenpanosta.

Päätettiin yksimielisesti.

§ 14 Rekrytointeja koskeviin haastatteluryhmiin valittavat henkilöt, aloite

Päätettiin esityksen mukaan

§ 15 Hyrylän keskustan kehittäminen, liike- ja palvelukeskuksen kustannukset, aloite

päätettiin esityksen mukaan

§ 16 Ilmoitusasiat / muut asiat

Tapio Tammilehto (kok) Pohjois-Tuusulan valtuutetut ovat tehneet yhteisen aloitteen, joka on luovutettu pormestarille. Aloitteena on Jokelan tiilitehtaan kunnostaminen 150 vuotisjuhlaan. Aloite löytyy mm. Facebook Jokelan ilmoitustaulu.

Jari Anttalainen luki Tupun aloitteen, että vanhaa ostaria voitaisiin käyttää väliaikaistiloina. Ehdotettiin, että tiloja voitaisiin käyttää luovien alojen tekijöiden työtiloiksi.

Hanna Catani teki aloitteen eläinlääkäripalveluiden kunnan tuli kartoittaa tilaa eläinlääkäripalveluille.

********

Lauri Untamo on vuodesta 1996 ollut mukana Tuusulan kuntapolitiikassa Kokoomuksen riveistä. Kirjoitus kuvaa valtuuston kokousta Laurin näkökulmasta Laurin kuulemana. Virallinen kokouspöytäkirja löytyy www.tuusula.fi

www.lauriuntamo.fi

********