Tuusulan kunnanvaltuusto 13.12.2021

5.1.2022

Tuusulan valtuusto kokoontui 13.12 budjettikokoukseen. Harmittavasti valtuuston puheenjohtaja halusi meidät kaikki paikalle, vaikka hydridikokoukseen olisi ollut hyvä mahdollisuudet. Nyt sitten istuttiin FFP2 maskit päällä etäällä toisistamme ja toivoimme, että kenelläkään ole oireetonta Koronaa. Tässä koronatilanteessa pitäisi juuri päättäjien olla esimerkkejä ja tehdä kaikkensa, ettei koronatilanne enempää pahenisi.

 

§ 163 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 164 Sammonmäki III, asemakaava ja asemakaavan muutos kaava nro 3561

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 165 Kaavoitussuunnitelma 2022-2025

Pormestari ja kasa valtuutettuja ilmoitti olevansa intressijäävi. Kun valtuusto sai matkaan mukaan varajäseniä päästiin käsittelemään itse asiaa.

Jussi Salonen teki muutosehdotuksen että Anttilan ranta II poistetaan suunnitelmasta. Äänestyksen jälkeen 32/17 2 tyhjää, muutos esitys ei mennyt läpi.

Lisäksi Kati Lepojärvi teki muutosehdotuksen: Pormestariohjelmassa olemme linjanneet, että pyrimme vahvistamaan pientalotonttituotantoamme. Ei ole perusteltua, että Lahelanpelto III:n hanketta typistetään yksinomaan Lahelanorren ja koulukampuksen alueisiin. Lahelanpellon pientalotontit ovat olleet hyvin kysyttyjä, emmekä ole kyenneet tuottamaan tontteja vastaamaan moninkertaista kysyntää. Esitän, että Lahelanpelto III nostetaan kokonaisuudessaan takaisin kaavoitussuunnitelman kärkihankkeeksi. Tämä esitys meni yksimielisesti läpi.

§ 166 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2022-2024

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 167 Kasvun ja talouden hallintaohjelma 2022–2031

Ehdotettiin, että suunnitelmasta poistettaisiin Kellokosken rantasaunan – Rivieran alue. Äänestyksen jälkeen tämä poistettiin suunnitelmasta.

Lauri Åvall kiitteli, että meillä on tällainen hallintaohjelma. Laura teki muutosesityksen talouden vakauttamiseksi: Sivulle 26. voisi lisätä:” ”Selvitetään mahdollisuudet kunnan eri toimintojen, tukipalveluiden, palveluprosessien osien tai kokonaisuuksien ulkoistuksiin tai toteutettavaksi yhteistyössä yksityisten toimijoiden tai yhdistysten kanssa kilpailutusten tai kokeilujen kautta. Selvitystyön tavoitteena ovat monipuolisemmat ja kustannustehokkaammat palvelut sekä kunnan omien resurssien keskittäminen ydintehtäviin ja -palveluihin.”

Sitten äänestettiin. Lauran esitys hyväksyttiin äänin 14/37 Jee !

§ 168 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2026

Aluksi kuultiin ryhmäpuheenvuorot.
Kokoomus: Meille Kokoomuksessa on aina ollut selvää, että parasta varautumista epävarmuuteen on vahva ja terve talous. Myös tämän porvarin kunnioituksen voittanut vasemmistoliittolainen ex-kansanedustaja Outi Ojala totesi kerran osuvasti vahvan valtiontalouden olevan köyhän paras ystävä. Sama viisaus pätee myös kuntataloudessa. Ne, jotka ovat eniten riippuvaisia kunnan tarjoamista palveluista, myös hyötyvät eniten kunnan kyvystä tarjota näitä palveluita laadukkaasti kaikissa tilanteissa. Siksi me kokoomuslaiset myös jaksamme vuodesta toiseen pitää vastuullisen taloudenhoidon puolia – ottaa esiin myös ikäviä asioita; säästöjä, leikkauksia ja tehostamistarpeita. Meille talous on ennen kaikkea väline sen yhteisen hyvän rakentamiseksi, jonka varaan huomista suunnittelemme - myös tulevan vuoden talousarviossa. Mitä vahvempi tuo väline on, sitä parempi myös sen avulla rakentuva huominen.

Tässä linkki kokoomuksen puheenvuoroon: https://www.dropbox.com/s/jxa8uuh5w5r703k/Budjettipuhe.pdf?dl=0

Muissa puheenvuoroissa puhuttiin hyvistä palveluista, Koronan tuomista haasteista. Tupu puolusti muun muassa luontoarvoja. Perussuomalaiset kiittelivät, että kunnan vero% pysyy samana. Panostukset kouluihin ja päiväkoteihin, joissa ei ole sisäilmaongelmia tuo varmasti kuntaa uusia asukkaita. Sekä Tupu että Perussuomalaiset kysyivät tuleeko kunnan rahoittaa pysäköintitalon rakentamista.

Demarien puheenvuorossa painotettiin, että hyvässä yhteistyössä saadaan asioita eteenpäin. Demarit olivat tyytyväisiä Tuusulan kasvuun Aarno Järvinen viittasi Keski-Uusimaa lehden otsikkoon ”Tuusula ja Järvenpää muuttovoittajien kärkenä” – Tähän oma huomautukseni on, että tämä kasvu on nyt erityisesti tullut vuokratalosta etelä-Tuusulaan. Itse näkisin että kunnan pitäisi kasvaa tasaisesti kaikissa asumismuodoissa. Erityisesti omakotitaloissa. – Demarit lisäksi ennusti että korot ei nouse, joten velanotto olisi OK. Demarit ovat valmiita hyväksymään Kokoomuslaisen pormestarin budjetin, mutta varaavat mahdollisuuden sen rukkaamiseen ensi vuonna.

Keskustan puheenvuorossa painotettiin kestäviin ratkaisuihin kunnallisessa rakentamisessa. Lisäksi oltiin huolissaan koulujen psykologien resursseista. Myöskin HSL:n kasvavat kulut huolettivat.

Vihreät olivat tyytyväisiä että varhaiskasvatuksen määräaikaisia virkoja vakinaistetaan. On hyvä että puunmyynnistä tulee tuloja, mutta halutaan kuitenkin että puunmyyntitulot eivät olisi sitovia tavoitteita.

Vasemmiston puheenvuorossa kannettiin huolto henkilöstön jaksamisesta ja aliresurssoinnista. Huoli oli myös Tuusulan edunvalvonnasta Keusotessa. Valtuustoryhmä esitti myös huolensa tämän valtuuston kokouksen terveysturvallisuudesta.

Itse keskustelussa Pasi Huuhtanen esitti, että rakennus 10 määräraha otetaan pois.

Linjatielle esitettiin määrärahaa.

Tuija Reinikainen esitti sivulle 121 esteettömän reitin lintutornille poistaminen talousarviosta.

Sanna Kervinen esitti, että osallistuvan budjetoinnin markkinointiin käytettävä summa saa olla määrältään korkeintaan 10 % siitä summasta, joka osbu-rahoina jaetaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti: TOIMENPIDEALOITE:

200 000€ määräraha Koy Hyrylän pysäköintitalon osakkeiden hankintaa varten arvioidaan seuraavassa valtuuston kokouksessa. Valtuusto edellyttää kunnanhallitusta:
- neuvottelemaan sopimuskumppanin (Avain-yhtiöt) kanssa pysäköintitalon toteuttamisesta
- neuvottelemaan sopimuskumppanin (Avain-yhtiöt) kanssa Suutarintien asemakaavan toteuttamisesta, tavoitteena parantaa uuden asuinalueen houkuttelevuutta erilaisille asujille, mm. varmistaen suurempien perheasuntojen rakentuminen Suutarintien alueelle, erilaiset hallintamuodot (ml. myyntikohteet), laadukas miljööseen sopiva arkkitehtuuri sekä pysäköintimahdollisuus tontilla omistusasuntojen yhteyteen esimerkiksi tonttijakoa muuttamalla tai muilla ratkaisuilla
- kutsumaan koolle ylimääräisen valtuuston kokouksen tammikuussa 2022 jossa asiakokonaisuus käsitellään.

Jussi Salonen esitti Taidekasarmin kunnostusta:
Toimenpidealoite Taidekasarmi
Päättäessään vuoden 2022 talousarviosta ja kulttuuritoimen investoinneista taloussuunnitelmakaudelle 2022-2026 kunnanvaltuusto esittää toiveen Taidekasarmin kunnostushankkeesta seuraavaa: Taidekasarmin hankesuunnitelman valmistuttua arvioidaan Taidekasarmin kunnostustavat ja -mahdollisuudet, kunnostuksen kustannusarvio sekä Tilapalveluiden resurssit hankkeen läpivientiin vuosien 2022-2023 aikana. Tämän jälkeen Taidekasarmin kunnostushanke tuodaan valtuuston käsiteltäväksi.

Itse käytin puheenvuoron rakennusten eri aikakausien kerrostuneisuuden säilyttämiseksi Tuusulassa. Valtuustossa puhututti Rakennus 10 ja Taidekasarmi. Itse näen, että meidän tulee huolehtia, että meillä on kuntamaisemassa rakennuksia, jotka kertovat meidän historiasta. Rakennuksia, joiden säilyttäminen on meidän vastuullamme.

Äänestykset:

Rakennus 10 määräraha jäi budjettiin äänin 36/14 1 tyhjä
Linjatien suunnittelu aloitetaan. Yksimielisesti läpi.
Lintutorni poistetaan, äänin 17/30 4 tyhjää päätetiin lintutornin määrärahapoistaa
Osbun markkinointiraha 10%:iin. Äänin 18/31 2 tyhjää, Osbun markkinointiin käytetään korkeintaan 10% rahoista.
Molemmat toimintepidealoitteet päätettiin yksimielisesti.

§ 169 Virkojen perustaminen vuonna 2022
Päätettiin yksimielisesti

§ 170 Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotto vuonna 2022

Päätettiin yksimielisesti

§ 171 Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi

Päätettiin yksimielisesti

§ 172 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman päivittäminen vuosille 2019–2026

Kati Lepojärvi toi muutosesityksen: Koulukampushankkeiden kustannukset ovat suuressa nousussa. Kestävän kuntatalouden kannalta ja kuntalaistemme erilaisiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi vauvasta vaariin tulisi tarkastella palveluverkkomme toteutuksessa kustannuksia alentavia, kuntalaislähtöisiä ratkaisuja, ml. mahdollistaa modulaaristen koulukampus- ja muiden palvelurakennushankkeiden tarjoaminen ja toteutus naapurikuntiemme ja muiden edelläkävijöiden tapaan. Muuntojoustavat tilat tarjoavat ratkaisuja myös muuttuviin tilanteisiin, kuten lasten tai ikäihmisten ajassa muuttuviin määriin ja palvelutarpeisiin alueittain koulukampus hankkeiden kustannukset ovat nousemassa. Meidän pitäisi etsiä kustannuksia alentavia ratkaisuja.

Liisa Palvas toi muutosesityksen: Muutosehdotus palveluverkkosuunnitelmaan kohtaan 3.4 , sivulle 50

Yhteisöjen käytössä olevat tilat-yhteiskäyttöiset tilat ja yhteisötilat. Esitän lauseen poistoa: "Tavoitteena on, että palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön moninaisiin tarpeisiin, voidaan erillisistä tai ylimääräisistä yhteisötiloista jopa luopua ja kiinteistöt realisoida. "Kappaleessa mainitut tilat pl. Kalliopohjan kerhohuone ovat sekä yhteisöjen ja kuntalaisten aktiivisessa käytössä, tilat palvelevat käyttäjään sekä ajankäytöllisesti että sijainniltaan, eikä niiden käytöstä luopuminen tai myynti ole perusteltua.

Pitkän monipolvisen keskustelun jälkeen todettiin että Liisa Palvaksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Katin esityksestä äänestettiin ja äänin 29/20 päätettiin pohjaesityksen mukaan, joten Katin esitys raukesi.

§ 173 Eron myöntäminen ja uusien valinnat, kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Valittiin Heli Udd.

§ 174 Seppo Hämäläinen, eron myöntäminen luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta

Valittiin Daniel Levander

§ 175 Jukka Parkkima, eron myöntäminen luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin Petri (sukunimi meni ohi äänentoiston kehnoudesta.

§ 176 Leena Jääskeläinen, eron myöntäminen luottamustoimesta ja tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Susanna Siira

§ 177 Hakeutuminen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, aloite

Aloitteen tekijät toivoivat vauhtia, että tämä edistyisi

§ 178 Tuusulan tapahtumatuotanto kuntastrategiaan, aloite

Tekemääni aloitteeseen tuli kunnanhallituksen vastaus. Pidin oheisen puheenvuoron:

Kuhmo, Lieksa, Pori, mikä asia näistä kaupungeista tulee ensimmäinen mieleen?

Mitä nämä kaupungit olisivat: Pori ilman Jazzia tai Suomi Areenaa, Kuhmo ilman kamarimusiikkia tai Lieksa ilman Vaskiviikkoa. Järvenpää ilman Puistobluesia? Kaustinen ilman kansanmusiikkijuhlia. Tai Savonlinna ilman Oopperajuhlia.

Kaupunkien ja kuntien elinvoimaisuus rakentuu monesti juuri tapahtumien ympärille tai tapahtuman brändin tukemana. Menestyneissä kaupungeissa tämä on mahdollistettu niin että tapahtumat eivät kilpaile kulttuurimäärärahoista alueen muiden kulttuuritapahtumien ja kulttuuriavustusten kanssa vaan kunnat ja kaupungit ovat tajunneet tapahtumien merkityksen juuri kunnan elinvoimatekijänä ja antaneet resurssit elinkeino- tai muista vastaavista rahoista eikä ainoastaan kulttuurin vähistä rahoista.

Tuusulan strategiaa on rakennettu vahvasti kulttuurin varaan ja Tuusulassa on tehty näyttäviä kampanjoita juuri kulttuuri esillä. Kaikki tämä jää ulkokultaiseksi ilman sisältöä. Kohta meille joku huutaa ”Mutta eihän hänellä ole vaatteita ensinkään!” – vähän niin kuin sadussa Keisarin uudet vaatteet.

Ulkomailta hyvät esimerkit nousee Bilbaosta tai Liverpoolista joka oli vuonna 2008 kulttuuripääkaupunki. Liverpoolissa teollistuneesta huonosti voivasta kaupungista juuri kulttuurin tekijöiden ja tapahtumien kautta rakennettiin uusi kaupunki joka houkutteli luovia kulttuurin tekijöitä, joiden perässä tuli hyvinvointia ja menestystä kaupungille. Tuusula ei nyt ihan Liverpoolin tilanteessa ole: meillä on täällä perusta kunnossa ja nyt vain tarvitsee panostaa laadukkaaseen sisältöön.

Kunnanhallituksen vastauksessa todetaan:” Tätä päämäärää/tavoitetta konkretisoidaan tulevissa vuositavoitteissa siten, ​että kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus ja omaleimaiset tapahtumat tulevat huomioiduiksi.”

Tämä kiteytyy nimenomaan siihen, kuinka paljon tapahtumiin annetaan resursseja. Tuusulan Taiteiden Yö yhdistys väsyi siihen, että tapahtumalta odotetaan aina vaan laadukkaampaa, suurempaa ja näkyvämpää tapahtumaa mutta samaan aikaan kunnan tuki tapahtumalle näivettyi tasoon, jossa yhdistyksen on tapahtumaa mahdoton toteuttaa.

Jotta nämä kunnan asetetut tavoitteet toteutuisivat, tulee meidän muuttaa ajatteluamme ja tunnistaa tapahtumien merkitys kuntabrändin luomisessa ja kunnan elinvoiman kehittämisessä, ja antaa tapahtumille niiden tarvitsemat resurssit.

Mutta mitä kävi sadussa keisarille: Keisarin selkää karmi, sillä hänestäkin kansa oli oikeassa, mutta hän ajatteli: Kyllä minun täytyy kestää tämä loppuun asti. Ja hän ojentui entistä ylpeämmäksi ja kamariherrat kantoivat laahusta, jota ei ollut ensinkään.

 

§ 179 Kirkonkylän koulun toimintojen siirto rakentamisen ajaksi, aloite

Läpi ilman keskustelua

§ 180 Ilmoitusasiat / muut asiat

Pasi Huuhtanen esitti aloitteen 23 valtuutetun aloitteen, että elinvoimaisen koulun rajaa laskettaisiin.

Hyrylän eläkeläiset lähettivät aloitteen suorasta liikenneyhteydestä Hyvinkään Sairaala-Tuusula-Kamppi

§ 181 Lea Ahonen, eron myöntäminen luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (lisäpykälä)

Valittiin Kaisu (ja taas meni sukunimi ohi)