Tuusulan kunnanvaltuusto 8.11.2021

5.1.2022

Terveisiä valtuuston juuri päättyneestä kokouksesta.

§ 147 Hyvinvointikertomus 2017–2021

Varsin laaja- ja kattava kertomus oli laadittu valtuustolle Tuusulan hyvinvoinnista. Valtuustossa keskustelussa nostettiin huolia kuntalaisten hyvinvoinnista eri näkökulmista. Omina nostoina huomautin erityisesti kohta 4.3. ’Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden tunnette ’ johon on rehellisesti vastattu, ”ei ole tehty mitään” Kohdassa 1.3.2 on tavoitteena ’tukea peruskoulun päättötodistuksen saamista.’ Toimenpiteinä on osuvasti todettu, että peruskoulun päästötodistuksen saamista on tuettu. Oikein ei nyt tästä rivivaltuutettu saa kiinni mitä konkreettisesti on tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt mielestäni pitäisi arvioida onko tavoitteet olleet tavoiteltavissa ja onko toimenpiteet olleet oikeita.

Jatkossa toivoisi, että näissä suunnitelmissa on tavoitteissa ja niiden toimenpiteissä konkretiaa: selvästi kerrottu mitä on tehty.

§ 148 Neljännesvuosikatsaus 2, tammi–syyskuu 2021

Ilman keskustelua ja esittelyä hyväksytty.

§ 149 Veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

Talousjohtaja alusti kunnanverotulokertymästä. Kunnan verotulot ovat nousseet mukavaa vauhtia, mutta SOTE uudistus tulee leikkaamaan kunnan verotuloista ison osan. Ensi vuonna ei sitten valtuusto päätä vero %:n nämä vero %:it on nyt lukittu kahdeksi vuodeksi. Syrjäkylien valtuutetut muistutti, että kiinteistöveroista ei paljon hyötyjä näy.

§ 150 Valtuuston ja kunnanhallituksen kokoukset ja seminaarit vuonna 2022

Hyväksyttiin

§ 151 Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kylien lähikoulujen säilyttäminen, aloite

Laaja vastine aloitteeseen on luettavissa. mutta yhteenvetona todetaan: Tuusulassa on eri kokoisten yksiköiden toiminnan tarkastelulle olemassa hyväksytyt periaatteet.

Linjamäki on lakkautettu 1.8.2021 alkaen valtuuston päätöksen mukaisesti. Oppilaat ja henkilöstö ovat siirtyneet Kellokosken koululle,​ ja siirtymistä on tuettu Kellokosken ja Linjamäen yhteistoiminnalla. Linjamäen osalta ei ole tarkoituksenmukaista avata keskustelua asiasta uudelleen. 

Koulujen koko ja toimintaedellytykset -​kriteeristöä käytetään kaikkien yksiköiden tarkastelussa yhdenvertaisesti. Tuomalan ja Nahkelan koulujen osalta valtuuston hyväksymät kriteerit koulujen koolle ja toimintaedellytysten tarkastelulle ovat edelleen tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja. 

§ 152 Koululiitu-järjestelmän uudelleen arviointi, aloite

Tästäkin käytiin laaja esittely ja keskustelu. Herätettiin jopa epäluottamusta virkamiesten toimintaan. Valtuutetuilla oli myös epäuskoa Koululiitu välineeseen. Esittely löytyy: https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_8112021
Keskustelussa Kati Lepojärvi teki palautuspyynnön: ”Esitän asian palauttamista kiireellisenä valmisteluun siten, että

- Koululiitualgoritmia käytetään jatkossa vain apuvälineenä, ei yksinomaisena tietolähteenä kouluteiden turvallisuuden määrittämisessä,

- että kouluteiden turvallisuuden arviointia ja turvallisuuspuutteista valittamisvelvoitetta ei aseteta vanhempien vastuulle, vaan kunta sitoutuu varmistamaan kaikkien kouluteidensä turvallisuuden omin toimin,

- ja, että Koululiituprosessin käyttöönotossa kaikille turvattomista turvallisiksi Koululiitualgoritmin myötä muutetuille teille tulisi tehdä turvallisuusselvitys, kattaen kohdekatselmukset, huomioiden myös huonot keliolosuhteet, ja vasta sitten määrittää teille tai tien osille lopullinen turvallisuus-/turvattomuusmääritys. Aiemmin kymmeniä vuosia käytössä olleet koulukuljetusperusteet muodostavat hyvän viitekehyksen Koululiitu-algoritmin muodostamalle turvallisuusdatalle. Lisäksi teiden turvallisuusmääritysprosesseissa tulee vanhempien lisäksi muille alueella asuville ja asianosaisille antaa mahdollisuus lausua näkemyksensä, jotka otetaan prosessissa huomioon.”

Pitkän keskustelun jälkeen asia palautettiin yksimielisesti käsittelyyn. Valtuustolla oli yhteinen huoli koululaisten koulutien turvallisuudesta.

§ 153 Lausunto 1.8.2021 voimaan tulevaan koulukuljetusoppaaseen, aloite

Asia palautettiin yksimielisesti käsittelyyn

§ 154 Koulumatkojen vaarallisuuden arvioiminen, aloite

Asia palautettiin yksimielisesti käsittelyyn

§ 155 Sisäliikuntahallin rakentaminen Jokelaan, aloite

Valtuustoaloitteet:

Mukava, että aikoinaan oma valtuustoaloitteeni johti K9 korttiin joka on edelleen Tuusulassa käytössä. Nyt Annika esitti aloitteena:                        

Annika Lappalainen esitti seuraavan aloitteen:

Esitän, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön k9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti vähävaraisille kuntalaisille, esimerkiksi pitkäaikaisille perustoimeentulotuen asiakkaille.

Laura Nyholm esitti oman ja Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän  allekirjoittaman aloitteen

Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat perusta elämänhallinnalle ja ne ovat yksi merkittävä syrjäytymistä ehkäisevä tekijä

Ari Koponen esitti seuraavan aloitteen:

Hankinnat muodostavat merkittävän osan kuntien menoista, joten on tärkeää, että ne toteutetaan

taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. 

Emil Jacobson valtuustoaloite

2 nuorisovaltuuston edustajaa valtuustoon