Tuusulan kunnanvaltuusto 4.10.2021

5.1.2022

Terveisiä Tuusulan valtuuston lokakuun kokouksesta. Tämä olikin uuden valtuuston jo kolmas kokous. Ennen kokousta erityisesti puhututti Hyrylän liike- ja palvelukeskus sekä kuntastrategia.

Asialistaan:

§ 135 Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen tontin hinnoittelu

Tuija Reinikainen (TUPU) muisteli 2018 tehtyä valtuuston päätöstä, jossa valtuutettu kunnanhallitus valmistelemaan hanketta. Tämän jälkeen ei sitten löydykään mitään merkintöjä valtuustolle. Mutta valtuusto ei ole ottanut kantaa miten kunnanhallitus on onnistunut valmistelutehtävässään. Tuija painotti, että valtuuston tulee olla tässä ajajan paikalla. Jussi Salonen ehdotti lisäysehdotusta: "valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen tuomaan tammikuun 2022 loppuun mennessä Hyrylän palvelukeskushankkeen hankesuunnitelman pykäläasiana valtuustoon sen arvioimiseksi, ovatko valtuuston kokouksessaan 12.11.2018 §125 Hyrylän liikekeskuksen sijainti päättämät tavoitteet toteutuneet kunnanhallituksen 14.6.2021 tekemässä hankintapäätöksessä ja esillä olleessa alueen asemakaavaluonnoksessa ja onko valtuustolle tiedoksi-asiana valtuuston 9.12.2019 kokouksessa §176 Hyrylän liike- ja palvelukeskus, tavoitteiden tarkentaminen -pykälässä listatut Jatkosuunnittelussa erityistä huomiota kiinnitettävät seikat huomioitu."

Sanna Kervinen (KOK) myöskin huomautti että valtuusto ei ole päätöksiä tehnyt, mutta uskoi että KH olisi tehnyt valtuuston toiveen mukaisesti. Sanna kuitenkin toivoi, että ei olisi varmaankaan haittaa, että hanke saisi vahvemman selkänojan valtuustolta. Tämä olisi vahva viestikuntalaisille ja hankkeen kumppaneille, että valtuusto on tämän hankkeen takana. Mika Mäki-Kuhna (KOK) kannatti Sannan ajatusta, että hankeen katsaus tuotaisiin valtuustolle. Sanna pyysi Jussia muokkaamaan ehdotustaan, jotta se olisi kannatettavissa. Janne Mellin (KOK) pyysi 10min neuvottelutaukoa.

Neuvottelu tauon jälkeen Jussi Salonen muutti esitystään, joka sitten yksimielisesti hyväksyttiin lisäyksenä: "valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen tuomaan tammikuun 2022 loppuun mennessä Hyrylän palvelukeskushankkeen tilannekatsauksen tiedoksi pykäläasiana.

Valtuusto päätti: asettaa Hyrylän palvelukeskuksen -​asemakaavan alueella keskustatoimintojen korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa / k-​m2 ja toimisto-​ ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa / k-​m2 ja että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 % myyntihinnasta,​ sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii.

§ 136 Lisämääräraha kiinteän omaisuuden ostoon, 2021

Kunta on maakaupoilla ja lisää rahaa tarvitaan, valtuusto hyväksyi tämän lisäyksen.

§ 137 Arviointikertomus 2020, toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi vuoden 2020 arviointikertomukseen annetut vastaukset. Tuolta esityslistasta/pöytäkirjasta voi käydä lukemassa tuon kertomuksen ja siihen saadut vastaukset kunnan eri toimialoilta. Arviointikertomuksessa viime kauden Pandemia aika tulee esille.

§ 138 Kuntastrategia valtuustokaudelle 2021–2025

Itse pidin tässä kohtaa puheenvuoron strategiasta. Puheen sanallinen versio löytynee tuolta valtuuston video tallenteelta. https://julkinen.fi/events/1432

 

Tässä puheenvuoron muistiinpanot.

  • Onko strategia vain meitä tai valmistelijoita varten vai myös kuntalaisille?
  • Jos se on ulos päin tarkoitettu kuntalaisille niin siinä nyt erityisesti pitäisi hehkuttaa miksi Tuusula on erityinen
  • Nyt tämä strategia ei eroa Kärkölän kuntastrategiasta, jos muuttaisin kaikki Tuusula sanat Kärköläksi. Se olisi Kärkölän strategia. Miten tässä strategiassa näkyy Tuusulan erinomaisuus. sijainti pääkaupunkiseudulla, lentokentän läheisyydessä, mikä tekee Tuusulasta Tuusulan?
  • Strategian visio:”Elämisen taidetta”. Otsikkoon on nostettu hieno mutta vaikeasti selitettävä teema. Onko elämä meille ainaista taiteilua vai Ismo Alangon Taiteilijan elämää. Strategian tavoitteet eivät vastaa tuohon vision heittämään tavoitteen suuntaan tai haasteeseen.

Kulttuuri on piilotettu tuonne liikunnan ja vapaa ajan sekaan. Kulttuurin / Taiteen juuri Tuusulassa, pitäisi meidän strategiassa olla nimenomaan käyttövoima, joka läpäisee kaiken meidän toiminnan. Josta voimme ponnistaa tekemisiämme ja ammentaa sisältöä niin kaavoitukseen, varhaiskasvatukseen, hyvän elämisen rakentamiseen Tuusulassa. Kulttuurin tai taiteen pitäisi olla Strateginen keino

  • Henkilöstö – henkilöstä on piilotettu näiden sanojen taakse. Kuka tämän strategian elää ja tekee todeksi. Henkilöstö. Kai tämä strategia on ollut myös henkilöstöllä valmistelussa? Vai onko tämä kabineteissä työstetty. Tällä strategialle ei kuntaa voi ainakaan houkuttelevalla työnantaja myydä.
  • Omakotitalotontit – ne vuodet joita muistan, kun kunta on ollut Kokoomus vetoinen, on omakotitalotontit olleet strategiassa vahvasti esille. Nyt sitä sanaa en löydä? Miksi sekin ajatus on pitänyt haudata strategian korulauseiden alle.
  • Valmistelussa on tuotu esille että näistä asioista on keskusteltu, ja jälkeen päin on selitelty miten nämä asiat sisältyvät strategiaan, tai mittareihin myöhemmässä vaiheessa. Mutta asiat ovat juuri sitä miltä ne näyttävät. Ja nyt tämä strategia näyttää siltä, että strategiasta puuttuu Tuusulan erityisyys ja erinomaisuus, strategian tavoitteiden yhteys visioon: ”elämisen taidetta”, henkilöstö ja omakotitalotontit.

keskustelussa edelleen Eeva-Liisa Nieminen toi esille kestävän kehityksen osana strategiaa.

Anu Åberg (KESK) muisteli vision käsittelyä kunnanhallituksen seminaarissa, Elämisen taidetta ja hyvinvointia joustavasti Tuusulassa – olisi parempi visio.

Annika Lappalainen (VIHR) Vihreä ryhmä on tyytyväinen strategian sisältöihin ja prosesseihin. Jatkotoiveena viestintään toivotaan selkokielisyyttä.

Sanna Kervinen (KOK) Kiitteli hyvästä työstä. Yritykset ja työpaikat laatikko: Toivoisi, että juuri Tuusulan erityispiirteitä tuotaisiin myös yritykset ja työnpaikat osiin, että välittyisi viesti, että Tuusulan kunnassa ollaan joustavia, tehdään hyvää yhteistyötä yrityksen kanssa ja luodaan toimintaedellytyksiä ja tarjotaan työpaikkoja Tuusulassa. Nostetaan omaleimaisuutta miten Tuusulassa yrityksiä palvellaan. Lupaus erinomaisista liikenneyhteyksistä on paljon luvattu, etenkin miten osaava työvoima pääsee työpaikoille.

Tuija Reinikainen (TUPU) Tuijan mielestä tämä on yksi parhaita strategiapohjia. Nyt strategiassa sanotaan, että Tuusula on kestävästi kehittyvä.

Aarno Järvinen (SDP) muistutti tavoitteiden runsaudesta. 14 tavoitetta on aika paljon.

Jussi Salonen (TUPU) tunnisti strategiasta omakotitalojen puutteen.

Elisa Laitila (TUPU) muistutti lasten ja nuorten merkityksestä

Valtuusto päätti strategian esityksen mukaan.

§ 139 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten valinta ja lautakunnan asettaminen 2021–2025

Tässä kohdassa paikat oli neuvoteltu piirien välillä. Jari Anttalainen esitti asian palauttamisista.
” Esitämme, että asia palautetaan valmisteluun.

Perustelut: KU Ympäristökeskuksen 14.9.2021 yhteistoimintasopimuksessa todetaan kohdassa 4.4. että  KU Ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Nyt Tuusulassa kuntavaalien jälkeen emme ryhmien välillä neuvotelleet KU ympäristölautakunnan jäsenistä. Olemme saaneet kuulla, että poliittisten puolueiden piirijärjestöt ovat neuvotelleet mm nämä paikat. Yt sopimuksen mukaan kukin jäsenkunta kuitenkin valitsee, aidosti valitsee, jäsenet lautakuntaan. Näin on meilläkin toimittu aina vuoteen 2017 saakka. On kunnallisen demokratian vastaista ja äänestäjien tahdon vastaista Tuusulassa, että päätösvalta tästä on annettu kunnan ja valtuuston päätösvallan ulkopuolelle.” Tätä Jussi Salonen (TUPU) kannatti. No niin, sitten päästiin äänestämään.

Äänin   39 – 11 (1 tyhjä) asian käsittely jatkui tässä kokouksessa.

§ 140 Ilmoitusasiat / muut asiat

Kotilukemiseksi saatiin kuntatyönantaja lehtiä ja kassillinen KEUKE lukemista

Hanna Catani teki valtuustoaloitteen digitaalisen osallisuuden edistäminen valtuustossa ja kunnan hallinnossa.

Eeva-Liisa (VIHR) teki aloitteen että Sikokalliosta tehtäisiin luonnonsuojelualue.

Kati Lepojärvi (TUPU) teki aloitteen modulaarisesta rakentamisesta.

§ 141 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän (Ridasjärven päihdehuoltokeskus) perussopimuksen muuttaminen (lisäpykälä)

Tämä päätös otettiin pois esityslistalta, päätös ei ollut vielä kypsä päätettäväksi.