Itsenäisyyspäivä 6.12.2015

6.12.2015

Puheeni sankarihaudoilla Itsenäisyyspäivänä 2015

Suuresti kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat.

Satoi tai paistoi, kokoonnumme itsenäisyyspäivän aamun sarastaessa
tänne sankarihaudoille muistamaan ja kunnioittamaan niin tänne
haudattuja, kuin muuallekin haudattuja sodassa kaatuneita
sankarivainajia. Tänään pysähdymme muistamaan esi-isiemme uurastuksia
isänmaamme Suomen puolesta. He rakensivat meille oman maan, kodin,
vaurauden ja itsenäisen Suomen. Meidän tehtävämme on jatkaa tuota
esi-isiemme rakennustyötä, edelleen rakentamalla Suomea – Ei
pelkästään vaalimalla jotain mitä meillä on ollut – vaan rakentamalla
tämän päivän Suomea.

Meitä täällä Tuusulassa itsenäisen Suomen rakentajista ei muistuta
vain tämän kirkkopihan sankarihautausmaa, vaan myös monet muut
itsenäisen Suomen rakentajat, jotka ovat jättäneet merkkinsä tänne
Tuusulaan. Tänä vuonna on vietetty erityistä juhlavuotta, 150 vuotta
kulunut Sibeliuksen, Halosen ja Gallen-Gallelan syntymästä. 1800-1900
lukujen vaihteessa täällä Tuusulassa erityisesti taiteilijoiden
keskuudessa syntyi ajatus omasta maasta. Sitä kuvattiin, maalattiin,
sävellettiin ja kirjoitettiin. Suomen kansaan synnytettiin kipinä,
joka kasvoi itsenäisyyden roihuksi. Suomen eri heimot yhdistettiin
yhdeksi kansaksi.

Miten me tämän päivän tuusulalaiset pidämme tuolloin syntynyttä roihua
yllä? Nyt jos koskaan itsenäisyytemme 100 vuotisjuhlan lähestyessä
isänmaamme tarvitsee samanlaista paloa kuin aikanaan Tuusulan pojilla
Sibeliuksella, Halosella ja Gallen-Gallelalla oli. Välitetään tuo sama
asenne tämän päivän suomalaisille ja nostetaan kotimaamme taas uuteen
kukoistukseen.

Elämme nopeasti muuttavassa maailmassa. Kotimaatamme ja
turvallisuuttamme uhkaavat monet asiat: Ilmastonmuutos,
pakolaisvirrat, maailman talouskriisit, informaatiosota ja terrorismi.
Nämä ovat uhkia, joita vastaan emme pysty puolustautumaan yksin. Näitä
uhkia vastaan ei puolustauduta asein rintamalla, vaan näitä vastaan
taistellaan yhteistyöllä naapurimaiden kanssa.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 40 vuotta Helsingin Etyj kokouksesta.
Silloin allekirjoitettiin kaikkien Euroopan valtioiden kesken
Helsingin päätösasiakirja – jolla edistettiin Euroopan turvallisuutta,
yhteistyötä ja ihmisoikeuksia. Tähän päivään mennessä kaikkia tuon
päätöslauselman kohtia on jo rikottu. Nyt 40 vuotta myöhemmin
Euroopassa eletään levottomia aikoja. Yhdessä eurooppalaisten kansojen
kanssa voimme puolustaa yhteisiä arvojamme: oikeudenmukaisuutta,
tasa-arvoisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Tähän taistoon me
suomalaiset voimme käydä vain olemalla yhtenäinen kansa. Meidän on
palattava hetkeksi juurillemme. Ammennetaan täällä Tuusulanjärven
maisemissa eläneiden itsenäisyyden rakentajien arvoista, asenteesta ja
tunteen palosta se sama yhdessä tekemisen meininki, jolla Suomea jo
100 vuotta sitten rakennettiin.

Hyvät sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat

Toivotan teille kaikille Hyvää Itsenäisyyspäivää.