Kuntien välinen kilvoittelu säilytettävä

23.2.2012

Keski-uusimaa lehti kirjoittaa valtuutettujen kommentteja kuntauudistuksesta. Minun kommentti oli tänään lehdessä. "Kuntien välinen kilvoittelu hyvin toimivista palveluista ja kuntalaisista sekä yriyksistä tulee säilyttää. Kuntia ei saa kehittää harmaana massana, jossa kunnat eivät erotu" On tärkeää, että kuntapalveluja kehitetään ja toimintoja tehostetaan jatkuvasti. Palvelut kehittyvät ja laatu paranee, kun voidaan vertailla kuntien palveluita keskenään. Asukkaat valitsevat asuinkuntansa sen perusteella mikä kunta tarjoaa parhaan mahdollisen elinympäristön.