Vaalit


Uudet aluevaltuustot rakentavat hyvinvointia jolloin ihmiset voi elää enemmän

Tulevat hyvinvointialueiden valtuutetut ovat paljon vartijoina. Kuntien ja kuntayhtymisen sote-palvelut ja lisäksi pelastustoimen palvelut ovat aluevaltuustojen vastuulla. Valittavat aluevaltuustot huolehtivat alueensa ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Keski-Uudenmaan sote-alue kattaa Tuusulan, Järvenpään, Nurmijärven, Hyvinkään, Pornaisen ja Mäntsälän.

Päätin lähteä tavoittelemaan paikkaa aluevaltuustossa, jotta pääsen edelleen käyttämään sote-alan osaamistani kuntalaisten hyväksi. Olen 47-vuotias farmaseutti ja myyntipäällikkö. Olen koko työurani ollut terveydenhuollon kanssa tekemisessä. Ensin lääketukkukaupan tehtävissä ja sitten terveydenhuollon tarvikkeiden myynnin ja jakelun parissa. Valmistuin vuonna 1998 farmaseutiksi, jonka jälkeen olen viimeiset 22v tehnyt sivutöitä Tuusulan I Apteekissa. Lisäksi olen toiminut Tuusulassa sote-lautakunnan puheenjohtajana ja hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenenä. Tällä hetkellä olen Tuusulassa kunnanvaltuutettu sekä Keusoten sote-jaoksen puheenjohtaja. Pelastustoimeen pääsin aikoinaan tutustumaan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsenenä.

Jotta uudet sote-alueet pystyvät palvelemaan alueen asukkaita ja tarjoamaan laadukkaita palveluita, tulee niiden talouden olla hyvin hoidettu. Sote-uudistus ei saa nostaa hallinnon kuluja vaan päinvastoin uusien sote-alueiden tulee olla tehokkaampia sote-palveluiden tuottajia ja järjestäjiä kuin kunnat olivat. Kun toimintoja tehostamalla, erityisesti hallinnosta, saadaan kulusäästöjä, pystytään tuottamaan enemmän ja laadukkaampia palveluita kuntalaisille. Sote-palvelut pitää pystyä rahoittamaan valtion budjetista. Maakuntaveroa ei tarvita. Maakuntien hallintoa ei muutenkaan tule tarpeettomasti kasvattaa.

Tärkeämpää kuin puhua sote-asemien sijanneista on puhua palveluiden saavutettavuudesta. Alueella eivät kunnat voi kilpailla siitä, mikä palvelu on missäkin saatavana. Sote-palvelut, joita kuntalaiset käyttävät usein tulee olla lähellä ja palvelut, joita tarvitsee vaikkapa vain kerran voi olla etäämmällä. Esimerkkinä lonkkaleikkaus on parasta tehdä siellä missä on parhaat ortopedit leikkaamassa ja hoito on varmasti laadukasta. Säännöllisesti verenohennuslääkkeen seurantaan tarvittava INR laboratoriokoe tai säännölliset pitkäaikaissairauden seurantakäynnit pitäisi pystyä hoitamaan lähellä. On tärkeää, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut ajallaan ja laadukkaasti. Hyvin hoidetut matalan kynnyksen palvelut ehkäiset ongelmien kasvamista ja pitkäaikaistumista. Aktiivisesti pitää myös kehittää erilaisia digitaalisia ja etäpalveluita.

 

Lauri Untamo
Hyrylä

 

Tuusulassa voi kuntalainen elää enemmän

Hyvään elämään kuuluvat Tuusulassa luonto, kulttuuri ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Tuusulassa on lasten ja nuorten palveluiden sekä koulujen ja päiväkotien oltava laadukkaita ja turvallisia. Harrastusmahdollisuuksia on Tuusulassa paljon. Kunnan on tuettava yhdistysten ja seurojen toimintaa avustuksilla ja tarjoamalla tiloja.

Jotta tämä mahdollistuisi, tulee kunnan talouden hoitaa hyvin. Kuntalaisilta kerätyt verorahat on käytettävä vastuullisesti ja tehokkaasti. Kunnan veroprosentti ja kiinteistöveroprosentti tulee olla kilpailukykyisiä naapurikuntiin verrattuna.

Tuusulassa on monipuolista asumista. Omakotitalotontteja tulee olla tarjolla riittävästi halukkaille. Tuusulan asuntoalueet ovat hyvin hoidettuja ja palvelut ovat lähellä.

Tuusulaa tulee kehittää osana Helsingin seutua. Tuusulan sijainti on Suomessa ainutlaatuinen, lentokentän vieressä lähellä Helsinkiä. Tuusulan tulee houkutella kuntaan asukkaita ja yrityksiä.

Moni tuusulalainen asioi ja käy työssä kunnan ulkopuolella. Joukkoliikenteen on oltava niin sujuvaa, että se on aito vaihtoehto yksityisautolle. Yksityisautoilu on monelle välttämättömyys, jota ei saa vaikeuttaa. Työmatkalla ei saa olla ruuhkamaksuja.

Tuusulaan muodostui 1900-luvun vaihteessa taiteilijayhteisö, joka muodostui merkittäväksi tekijäksi maamme itsenäisyydelle. Samalla kun vaalimme Tuusulassa tätä historiaa, rakennamme uutta kulttuuria. Tuusulan kunnan tulee tukea ja toimia yhteistyössä kulttuurin- ja taiteentekijöiden kanssa. Tuusulassa toimii jatkossakin laaja harrastelija- ja ammattitaiteen tekijöiden verkosto, joka luo elämyksiä ja iloa tuusulalaisille.

Terveelliseen elämään Tuusulassa kuuluu myös laadukkaat liikuntamahdollisuudet. Kunnassa tulee olla laadukkaita lähiliikuntapaikkoja. Lisäksi urheilukeskuksesta muodostuu laaja liikuntakeskus eri lajien harrastajille. Tuusulassa on myös luonnontilaisia metsiä, peltoja, järviä ja pyöräteitä liikunnan harrastamiseen.

Lauri Untamo
Hyrylä

Tuusulan kuntapolitiikkaryhmässä Facebookissa heräsi keskustelua SOTE palveluista, ohessa ajatuksia siellä esitettyihin kysymyksiin.

Harmillisesti Tuusulassa SOTE palveluista vastaa ja ne tuotetaan Keusotessa, jossa Tuusula on yksi kunta muiden omistajien rinnalla. Olen itse viime valtuustokauden toiminut Tuusulassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa. Keusoten toiminnasta olemme lautakunnassa saaneet raportteja, miten palveluiden järjestäminen sujuu. Lisäksi Keusoten toimintasuunnitelmia on käynyt lausunnoilla. Moni asia on kehittynyt hyvään suuntaan, mutta haasteita varmista vielä on. Monelta osin leveämmät hartiat ovat SOTE palveluiden tuotannossa parempi, mutta haaste on miten lähipalvelut säilyvät. Oleellista tulevina vuosina on miten Tuusula hoitaa omistajaohjauksen KEUSOTE:n hallinnossa. Keusoten luottamushenkilöpaikat eivät saa olla palkintopaikkoja vaan niihin pitää valita henkilöt, jotka ovat kyvykkäitä valvomaan Tuusulan etua. Jos hyvinvoinnin ja terveydenhuollon lautakunta jatkaa myös ensi valtuustokaudella, tulee lautakunnan puheenjohtaja olla myös Keusotessa Tuusulan edustajana vähintään valtuustossa, mielellään Keusoten hallituksessa. Jos itselleni tulee riittävän suuri valtakirja vaaleissa, pidän Keusoten luottamushenkilöpaikkoja tärkeinä. Jos tulisin sinne valituksi, pyrkisin osaltani vaikuttamaan siihen, että tuusulalaisille tärkeät asiat ovat Keusotessa prioriteettina.

Tuusula on päättänyt pormestarimallista. Pormestari on Tuusulan tärkein äänenkäyttäjä, edunvalvoja, monissa ylikunnallisissa elimissä. Tuusulan menestys seuraavina vuosina riippuu paljon valittavasta pormestarista. Jos Kokoomuksesta tulee pormestaripuolue, aioin itse tehdä yhteistyötä valittavan pormestarin kanssa varmistaakseni tämän edunvalvontatehtävän. Pormestarimallia en itse kannata. Mielestäni ammattikunnanjohtaja hoitaisin mm. tämän edunvalvonta tehtävän paremmin.

1. Millä toimenpiteillä takaatte lähiterveyspalvelut tasapuolisesti kuntalaisille? Koskee myös Kellokoskea sekä Jokelaa. Huomio myös akuuttivuodeosastopalveluihin Tuusulan kunnan alueella?

- Mikä on lähiterveyspalvelu? Sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotto, labran näytteen otto? Mielestäni on tärkeää, että perushoidon saa läheltä ja nopeasti. Lisäksi säännölliset laboratorio käynnit esim. Marevan seuranta tms. tulee pystyä hoitamaan oman kylän alueella. Harvemmin tarvittavia palveluita voidaan keskittää. Esim. lonkkaleikkaus on tarkoituksenmukaista tehdä siellä missä niitä osataan laadukkaasti ja tehokkaasti tehdä. Etäisyydellä ei niin väliä, kunhan sinne pääsee. Lisäksi on jatkossa syytä kehittää lisää malleja, joissa vaativampaa hoivaa voidaan tuoda kotiin kuten haavanhoito, IV lääkitys yms.

2. Mitä konkreettisia toimenpiteitä aiotte esittää kyläkoulujen turvaamiseksi sekä kolmen toimipisteen lukion säilyttämiseksi?

- Tuusula pystyy säilyttämään kyläkoulut ja kolmen lukion jos kunnan talous on niin hyvin hoidettu, että siihen on varaa. Kunnan taloutta pitää hoitaa tehokkaasti. Turhat kulut pois ja toimintaan tehokkuutta. Alueita kehitetään niin, että kouluihin riittää oppilaita. Kaavoituksella varmistetaan, että kunta kasvaa joka alueella ja oppilaita riittää kouluihin. Jos koulusta loppuu oppilaat, loppuu koulukin.

3.Mitä toimenpiteitä teette varhaiskasvatuksen sekä päivähoidon laadun takaamiseksi?

- Sama kuin edellinen. Kunnan talouden tulee olla hyvässä kunnossa, jotta tähän on varaan. Laatuun vaikuttaa henkilökunnan osaaminen, johtaminen ja riittävät resurssit. Tuusulan pitää olla houkutteleva työantaja, jossa työntekijät viihtyvät.

4. Miten takaatte mielenterveyspalveluiden saatavuuden?

- ks. ensimmäinen vastaus Keusotesta. Keusoten tulee varmistaa, että mielenterveyspalveluille on riittävät resurssit ja ne jotka palveluita tarvitsee, saavat palveluita. Mielenterveyspalveluista tuotetaan myös muuallakin kuin Keusotessa joten palveluita tuottavien tahojen verkosto ja palvelutuottajien tukeminen pitää olla kohdallaan.

5. Miten takaatte ylipäätään Tuusulan terveyspalveluiden olemassaolon Keusotessa?

- ks ensimmäinen vastaus. Avain asemassa ovat luottamushenkilöt jotka valitaan Keusoten hallintoelimiin. Yksittäinen valtuutettu voi olla yhteydessä oman puolueensa edustajaan Keusotessa. Tämä vaatii toki Tuusulan edustajilta taitoa neuvotella muiden kuntien edustajien kanssa niin että palvelut säilyvät Tuusulassa.

6. Miten takaatte tasapuolisen infrastruktuurin kehittämisen eri kuntakeskuksissa?

- Kaavoituksella. Jokaista kuntakeskusta pitää kehittää tasapuolisesti.

7. Miten edistätte kuntatalouden sekä kunnan johdon rahankäytön avoimuutta?

- Monilla kunnilla on käytössä esim. erilaisia avoimen datan malleja, joilla voidaan hahmoittaa kunnan tulo- ja menovirtoja. Tuusulassakin voisi tällainen olla käytössä. esim. www.avoindata.fi Kaikki kunnanmenot ovat kuitteja myöten tarkistettavissa.

8. Miten huolehditte julkisen liikenteen toimivuuden tasapuolisuudesta, sekä palveluiden tehostumisesta eri kuntakeskukset huomioiden?

- Tuusulan julkisenliikenteen tuottaa HSL. Tässä sama logiikka kuin Keusotessa. HSL:ssa olevien kunnan edustajien tulee tehtävässään hoitaa kunnan edunvalvontaa, eikä käydä kokouksissa vain ”kahvilla”.

9. Miten omalta osaltanne tuette tiedottamista kuntapolitiikasta, valmisteltavista päätöksistä sekä ylläpidätte avointa keskustelua kuntapolitiikasta?

- Jos tulen valituksia tulen tiedottamaan ajankohtaisista asioista twitter tililläni sekä www sivuillani www.lauriuntamo.fi. Minut saa kiinni sähköpostilla ja puhelimella ja toivonkin kuntalaisten yhteydenottoja. Riippuen valittavasta tehtävästi olen myös aktiivisesti yhteydessä toimialan toimijoihin. Tuusulanjärvenkokoomus järjestää vuoden aikana erilaisia keskustelutilaisuuksia, joihin ovat kuntalaiset tervetulleita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

10. Jos jokin sinulle tärkeä konkreettinen toimenpide tai ajettava asia jäi kysymättä, kuulen siitä mielelläni lisää. Muista laittaa konkretiaa, ei vain tahtotiloja.

- Kun kaksikymmentä vuotta sitten aloitin kuntapolitiikan, oli meidän tehtävä päättää, miten jaetaan rahoja eri toimialoille. 2010 luvulla tapahtui käänne ja päätöksen teko muuttui vaikeammaksi. Valtuutetut joutuivat päättämään keneltä karsitaan enemmän ja keneltä vähemmän. Tämä tulee jatkumaan edelleen. Kuntatalous, varsinkin Koronan jälkeen, on haasteellisessa tilanteessa. Veroprosentteja ei voi nostaa rajattomasti. Taloutta tulee hoitaa niin, että kunta pysyy kilpailukykyisenä asukkaille ja yrittäjille, samalla varmistaen laadukkaat palvelut. Vähenevät resurssit tulee kohdistaa sinne, jossa yhteiset rahamme ovat vaikuttavassa käytössä. Päättäjillä tulee olla ymmärrystä, miten tämän päivän valinnat vaikuttavat huomisen kuluihin. Esimerkiksi juuri mielenterveyspalveluista karsiminen tuottaa kuluja toisaalla.