Lehdessä

YLÖS SOHVALTA


Yhä hektisemmäksi muuttuva arki, kasvavat paineet työssä ja arjesta selviytyminen vaativat vastapainokseen laadukasta vapaa-aikaa. Vapaa-aikaa tulee voida viettää yksin, ystävien tai perheen kesken. Kotikunnan tulee tarjota monipuolisia ja laadukkaita vapaa-ajan mahdollisuuksia.

Laadukas vapaa-aika on vastavoima ajatukselle: en jaksa, miksi mitä, mitä tekisin. Laadukas vapaa-aika voittaa sohvan gravitaatiovoiman.

Tuusula on hyvin pitänyt huolta eri lajien harrastajista. Jääkiekkoilijat ja jalkapalloilijat ovat saaneet harrastustilat, jossa pelaaminen onnistuu kesät talvet. Kunnan pitää muistaa tukea myös kuntalaisten omaehtoista kuntoilua. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus liikkua, ulkoilla ja pelata lähiympäristössään. Veroeuron sijoittaminen järven ympäri menevän kevyenliikenteen väylään tulee takaisin moninkertaisesti kuntalaisten terveyden parantuessa. Tämä tulee myös muistaa Varuskunnan aluetta rakennettaessa. Alueelle tulee jättää kunnolliset hiihto-, lenkkeily- ja maastopyöräilyreitit.

Vapaa-ajan toimintaa kunnassa järjestää Tuusulan kunnan lisäksi monet eri järjestöt. Kunnan tulee edelleen muistaa tukea vapaaehtoisten järjestöjen toimintaa. Monissa järjestöissä vapaaehtoiset pyörittävät viikoittaista toimintaa, järjestävät tapahtumia ja tilaisuuksia. Kunnan tulee toki rahallisesti tukea järjestöjen toimintaa, mutta ennen kaikkea kunnan viranhaltijoilla pitää olla mahdollisuus tukea ja tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Paras lopputulos onkin monesti saavutettu Tuusulan kunnan ja järjestöjen yhteistyöllä. Esimerkkinä ovat mm. kulttuuritoimen ja järjestöjen yhteistyössä järjestämät Tuusulan Taiteiden Yö, Tuomaasta Nuuttiin, Tuusula -päivä tapahtumat.

Nuorten ennaltaehkäisevässä työssä tuloksia saavutetaan saattamalla nuori harrastuksen pariin, jossa hän saa ystäviä ja onnistumisen kokemuksia ohjatussa toiminnassa. Tuusulassa on urheiluseurojen lisäksi monia harrastusmahdollisuuksia nuorille. Partiotoiminta, eri harrastuskerhot, seurakunnan ja kunnan järjestämä toiminta tarjoavat jokaiselle nuorelle kiinnostavan harrastuksen. Myös aikuiset ja ikäihmiset tarvitsevat vapaa-ajalleen toimintaa. Ikäihmisille suunnattu toiminta edesauttaa heidän kotona jaksamistaan.

Viime keväänä valtuustoaloitteena esitin, että Tuusulan yhdeksäsluokkalaisille jaettaisiin K9 kortti, joka mahdollistaisi yhden ilmaisen käynnin kussakin Tuusulan kunnan kulttuurikohteessa, ilmaisen käynnin vapaavalintaisessa kulttuuritapahtumassa sekä yhden ilmaisen uimahallikäynnin.

Kortti toimisi lisänä kouluissa toteutettaviin museo- ja uimahallikäynteihin. Kortin tuoma lisäarvoa on tukea nuoren omaehtoista kulttuuri- ja liikuntaharrastusta. 15 vuoden iässä on tärkeää, että liikuntaharrastus muuttuu koululiikunnan jälkeen omaehtoiseksi liikunnan harrastamiseksi – elämäntavaksi. Ilmainen käynti uimahallissa voisi kannustaa nuorta liikkumaan. Nuorena aloitettu liikunta- ja kulttuuriharrastus kantaa myös aikuisena.

Tuusula on hyvä paikka asua ja elää. Tuusulan rakennettu ja luonnon ympäristö tarjoavat itsellään jo monia eri harrastusmahdollisuuksia. Edelleen kunnan tulee suunnata avustuksia tukea kuntalaisten vapaaehtoiselle harrastustoiminnalle. Yhteistyöllä Tuusulasta rakennetaan paikka jossa voi ELÄÄ ENEMMÄN