2009

Uusi Valtuustokausi alkoi

 

Uusi valtuustokausi pyörähti käyntiin maanantaina 26. päivä. Ensi töikseen valtuusto valitsi valtuuston puheenjohtajiston, kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä muut keskeiset luottamustoimet.

Keskustelua kokouksessa aiheutti Juhani Sjöblomin valinta kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Keskustelun päätteeksi valtuusto äänesti onko Sjöblom vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Äänin 33-12 6 tyhjää valtuusto päätti, ettei Sjöblom ole jäävi hoitamaan tehtävää. Sjöblom valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Valtuuston päätökset (linkki)

Valtuustossa valittiin muiden lautakuntien mukana myös sosiaali- ja terveyslautakunta. Minut valittiin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi 2009-2012 kaudeksi.

Olen todella tyytyväinen sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuudesta. Toki ei iloita ennenkuin maanantaina valtuustossa on päätös tehty. Tehtävä on vaativa ja haastava. Terveys- ja sosiaalitoimen organisaatiot on juuri viety yhteen. Toimialalla riittää haasteita Tuusulan kokoisessa kunnassa riittämiin. Innolla jo odotankin että saa kääriä hihat ja päästä tosi toimiin.

Tuntuu vähän oudolta, että edellinen sosiaalilautakunnan puheenjohtaja demareista on ollut näkyvästi lehdissä paheksuen Tuuskodon järjestelyitä. Demarit ovat olleet sosiaali- ja vanhainkotiasioiden lautakunnan hoitajia usean vuoden ajan. Nyt he ikään kuin mitätöivät oman työnsä. Tuovat julkisesti esille, että he ovat hoitaneet asioita huonosti? Päätökset Tuuskodin laajennuksen aikataulusta ja vanhustensiirroista terveyskeskuksesta Tuuskotoon on jo tehty edellisellä kaudella. Lyhyt on demarin muisti. Tästä on uuden kokoomusvetoisen lautakunnan hyvä alkaa korjaamaan edellisen lautakunnan virheitä.

Lisäksi minut valittiin Tuusulan kunnan edustajaksi Kuuma hallitukseen. Kuuma hallitus johtaa ylikunnallista Kuuma organisaatiota johon kuuluu Tuusulan lisäksi, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä ja Pornainen. Tavoitteenani on varmistaa että  Kuuma palvelee Tuusulaa mahdollisimman tehokkaasti. Ylikunnallisia palvelujaon kehitettävä. Mutta yhteistyön täytyy tapahtua kuitenkin säilyttäen Tuusula itsenäisenä. Yhdessä Kuuma kuntien kanssa olemme vahvempi valvomaan kuntien etua esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissa.

Ollaan siis edelleen yhteydessä! Erityisesti Sinulta tuusulalainen haluan kuulla ideoita, palautetta ja ajatuksia. Sosiaali- ja terveystoimi koskettaa jokaista kuntalaista. Näille nettisivuille edelleen päivitän kuulumisia ja uutisia. Palautesivujen kautta voit lähettää minulle viestin tai olla muuten yhteydessä.

Valtuuston kokous 23.2.2009

Kunnanvaltuuston kokous oli tälle kertaa lyhyt. Asioina käsiteltiin mm. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista, Valimotien asemakaava ja Nuorten mielenterveyden edistämisen toimintamalli aloite.

Tuusulan valtuusto antoi lausuntonsa lääninhallitukselle kuntajaon muuttamisesta.

Kerava ja Järvenpää edelleen ajavat Purolan ja Ristikydön alueiden liittämistä Keravan ja Järvenpään kaupunkeihin. Yksimielisesti Tuusulan kunnanvaltuusto päätti vastustaa kuntajaon muuttamista. Tuusula tekee lausunnossaan selväksi, että Keravan ja Järvenpään vaatimuksilla ei ole oikeudellisia perusteita. On harmi, että edelleen Kerava ja Järvenpää ajavat tätä kuntaliitosasiaa. Tuusulan kunta, kunnan asukkaat ovat selväsanaisesti sanoneet kielteisen kantansa kuntajaon muuttamiselle. Lisäksi kaikki viestit valtioneuvostolta ja ministeriöistä ovat antaneet ymmärtää, että tukea kuntajaon muutokselle ei ole. Luulisi jo Keravan ja Järvenpään perääntyvän hankkeissaan. Vai onko niin, että Keravan ja Järvenpään pokka ei enää kestä perääntyä vaan tyhmän päättäväisesti käydään tämä sota loppuun vaikka lopputulos on selvä. Tämä prosessi vain tulehduttaa kuntien välistä yhteistyötä, vie aikaa, rajaa ja resursseja turhaan.

Säästöjen tiellä

Heti vaalien jälkeen oli varsin selvää, että Suomen kuin koko maailman talous tulee sakkaamaan. Kun uusi valtuuskausi alkoi ja uudet lautakunnat valittiin, ei vielä kellään ollut tiedossa kuin syvälle taantumassa mennään. Pitkin kevättä on totuus alkanut paljastumaan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kuntatalous tulee olemaan vaikeuksissa seuraavat vuodet. Päätöksenteon, lautakuntatyön näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään vielä pitkään. Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen budjetti on yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa. Suurimmaksi osaksi rahat kuluvat niin sanotusti lakisääteisiin menoihin, joihin ei kunnassa tehtävillä päätöksillä voida vaikuttaa. Suurimman yksittäisen siivun budjetista vie HUS erikoissairaanhoito. Taantuma on aiheuttanut noin 1.5 % säästöpaineen kunnan menoihin. Sinänsä 1.5 miljoonan euron säästäminen 100 miljoonan euron budjetista kuulostaa helpolta tehtävältä. Mihinkään äkkijarrutukseen tai merkittäviin palvelujen leikkaamiseen ei ole tarvetta. Mutta kun menoja joudutaan uudelleen arvioimaan ja kohdentamaan, joudutaan jostain karsimaan.

Viime lautakunnan kokouksessa käsittelimme noin puolen miljoonan säästöt. Kokonaisuudessa sosiaali- ja terveystoimesta joudutaan säästämään 1,5 miljoonaa euroa, joten seuraaviin lautakuntiin tulee vielä uusia esityksiä. Eniten keskustelua on herättänyt omaishoidon tuen uudelleen arviointi. Lautakunta päätti irtisanoa omaishoidon tuen sopimuksen. Tarkoituksena on hieman laskea omaishoidon tuen tasoa, sekä uudelleen arvioida tuen kohdistamista. Tuki on tarkoituksen mukaista kohdistaa juuri niille, jota sitä eniten tarvitsevat, juuri niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. Jos omaisella on mahdollisuus omaishoidon tuen avulla hoitaa läheistään kotona, on se sekä kunnan että hoidettavan kannalta varmasti paras ratkaisu. Tavoitteena omaishoidon uudelleen kohdistamisessa tuleekin olla että tukea kohdistetaan kustannustehokkaasti sitä tarvitseville.

Ajatuksia omaishoidontuesta

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnanvaltuuston päätökset omaishoidon tuen leikkauksista ovat keskustaluttaneet kuntalaisia paikallislehden palstoilla kesän ajan.

Keväällä sosiaali- ja terveyslautakunnalle oli selvää, että sosiaali- ja terveystoimen toimialan budjetti tulee ylittymään noin 1.5 miljoonaa euroa. Kunnanhallitukselta oli tullut jo aiemmin viesti, että toimialat eivät saa ylittää budjettiaan. Tämän seurauksena lautakunta päätti toimista, joilla varmistetaan, että pysymme budjetissa. Lautakunta muun muassa päätti, että omaishoidon tukea jaetaan olemassa olevan määrärahan mukaan. Lautakunta on ollut yksimielinen siitä, että joudumme pitämään tiukkaa talouskuria.

Omaishoidon tuki on kunnalle vapaaehtoinen tukimuoto, se ei ole lakisääteinen etu. Omaishoidon tuen tarkoituksena on tukea omaishoitajia rahallisesti. Kotona hoidettavat saavat tämän lisäksi myös muita tukimuotoja hoitotarpeen mukaan. Kenenkään omaishoitajan ei tulisi olla yksistään kunnan omaishoidontuen varassa, vaan sen tulisi olla kannustelisä. Itse arvostan suuresti omaishoitajia, jotka jaksavat olla omaisensa lähellä ja hoitaa omaistaan kotona. Koska omaishoidon tuki on kunnalle vapaaehtoinen tukimuoto, on valtuusto asettanut sille budjetissa määrärahan, jossa lautakunnan tulee pysyä.

Keväällä 2009 talousseuranta osoitti että omaishoidon budjetti tulee ylittymään noin 250.000 euroa. Samaan aikaan kunnanhallitus päätti asettaa kunnalle 1.5 % säästötavoitteen. Sosiaali- ja terveystoimen budjetti oli ylittymässä 1.5 miljoonaa euroa, joten yhteensä lautakunnan noin 100 miljoonan budjetista lautakunnan tulisi tänä vuonna säästää 3 miljoonaa euroa. Lautakunta käynnisti useita toimenpiteitä, joilla pyritään leikkaamaan kuluja ja täyttämään toimialalle asetetut tavoitteet. Omaishoidon tuen leikkaukset ovat pieni osa tästä suuresta säästötavoitteesta. Säästöt tulevat koskettamaan kaikkia sosiaali- ja terveystoimen osa-alueita, myös siis omaishoidon tukea. Toimialan menoista iso osa on lakisääteisiä menoja, joihin lautakunta ei voi vaikuttaa. Säästötoimet kohdistuvat merkittävästi ei-lakisääteisiin kuluihin. Keskustelussa on tuotu esiin omaishoitajien arvostuksen puute. Mielestäni tässä valtavassa säästökampanjassa ei ole enää kyse arvovalinnoista, tai arvostuksesta: Säästää pitää, kun ei ole rahaa mitä jakaa.

Omaishoidon maksuluokkia on useita. Niin sanottua alinta maksuluokkaa ei leikattu, koska sen taso on laissa määrätty. Valtuusto päätti Kokoomuksen, keskiryhmien ja Tupun yhteistyöllä, että myöskään ylintä maksuluokkaa ei leikata. Ylintä maksuluokkaa maksetaan niille omaishoitajille, jotka hoitavat paljon hoivaa tarvitsevia omaisia. Omaishoidon tuesta leikattiin keskimmäistä maksuluokkaa 15 %. Tällä 15 % leikkauksella pyritään varmistamaan, että omaishoidon tukeen varattu määräraha riittää.

Lisäksi toimialalla on päätetty tarkistaa omaishoidon tuen kriteerejä ensi vuodelle. Tarkoitus on kohdistaa omaishoidon tuki juuri niille, jotka siitä hyötyvät eniten. Mielestäni tuella tulee tukea juuri niitä omaisia, jotka hoitavat paljon hoivaa tarvitsevaa omaistaan ympärivuorokautisesti kotonaan.

Omaishoitajien arvostusta ei mielestäni voi mitata pelkästään rahalla; omaishoidon tuella. Väitteet siitä, että omaishoitajilta viedään ”tuhkatkin pesästä” tai että omaishoitajia ei Tuusulassa arvosteta, ovat mielestäni vääriä. Tuusulassa omaishoitajien työtä arvostetaan ja tuetaan monilla eri tavoilla. Omaishoitajille on tärkeää antaa mahdollisuus vapaapäiviin, kotihoidon käynteihin, ateriapalveluun ja on myös selvitettävä muita keinoja, joilla omaishoitajien jaksamista voidaan edistää. Yhteistyötä omaishoitajien tukemiseksi järjestöjen ja muiden tahojen kanssa tulisi myös kehittää.  Mielestäni tulee tarkastella kokonaisuutta, eikä vain yhden tukimuodon rahallista panostusta.

En voi ymmärtää ajatusta: ”paljon euroja = paljon arvostusta, vähän euroja = vähän arvostusta”. Jos ei ole rahaa mitä antaa, niin ei arvostustakaan voi rahassa mitata. Tässä tilanteessa joudumme säästämään tasapuolisesti kaikista toiminnoista. Meillä on mahdollisuus löytää säästöjä miettimällä palvelurakennettamme, tukien kohdistamista, sisäistä toimintamallia ja – kulttuuria. Itse arvostan kaikkia omaishoitajia ja heidän tekemää työtään omien läheistensä, rakkaintensa hoitamisessa. Uskon, että omaishoidon tuki ja omaishoitajille tarjottavat palvelut tulevat edelleen säilymään ja kehittymään Tuusulan kunnassa. Taloudellinen tilanne pakottaa meidät tekemään kipeitä säätöjä, mutta samalla myös katsomaan peiliin ja miettimään miten palvelut on järkevintä kunnassa järjestää. Minun niin kuin varmasti kaikkien toive on että synkkä pilvi maailman talouden yltä jo poistuisi, ja saisimme kuulla parempia taloudellisia uutisia: pääsisimme vaikeista leikkauksista ja säästöistä eroon.